Stora förändringar kräver annat ledarskap

Ledarskap Hur påverkar ledarskapet en förändringsprocess och medarbetarnas upplevelser? Det är något som socionomen och psykoterapeuten Eva Norrman Brandt har studerat under en tioårsperiod genom att följa förändringsprocessen i en läkemedelsfabrik.

Stora förändringar kräver annat ledarskap
Eva Norrman Brandt. Foto Ateljé Uggla.

Resultatet av studien presenteras i Eva Norrman Brandts licentiatavhandling som hon lagt fram vid Högskolan i Jönköping ”Transformativ förändring och postkonventionellt ledarskap – en retrospektiv fallstudie med fokus på förändringsprocessen och ledarskapet”.

– Det finns många organisationer som står inför transformativ förändring. Resultaten och beskrivningen av vad transformation innebär kan användas av andra, säger Eva Norrman Brandt.

I studien redovisar hon vuxenutvecklingens koppling till ledarskap och detta, menar hon,  kan inspirera till ett nytt sätt att både rekrytera och utveckla ledare.

Förändring påverkar kulturen

Studien är unik i sitt slag då det finns få studier som beskriver omfattande förändringar över tid. Förändringstakten ökar i samhället och påverkar både organisationer och människorna i dem. Förändringstrycket orsakas av en rad faktorer som teknisk utveckling, förändrad lagstiftning, kunders eller intressenters behov och krav och ökande konkurrens på en global arena.

– Transformativ förändring förändrar kulturen, involverar alla medarbetare i organisationen, tar tid och behöver planeras och drivas med balans mellan ett antal faktorer.

Läs gärna även: Lågt förtroende för chefers förmåga att driva förändring.

Eva Norrman Brandt är socionom, legitimerad psykoterapeut och sedan 20 år verksam som ledarskaps- och organisationskonsult och menar att hon kan applicera forskningen direkt i sitt arbete med förändring och ledarskap i både myndigheter och privata bolag.

– Detta är ett angeläget område som inte fått så stort utrymme tidigare och därför finns det stora kunskapsluckor. Själva insikten kring ledarskapets betydelse tycker jag är extra relevant i en tid där många söker efter ett nytt sätt att leda och därmed också ett nytt medarbetarskap. Ledarskap behövs men i en ny tappning som vi behöver mer kunskap om, slår Eva Norrman Brandt fast.

Ledarskapet är viktigt i en transformation och ledare med moget tänkande lyckas bäst, förklarar hon.

Nyckelfaktorer vid stora transformationer:

  • Förklara varför. Ge en tydlig bakgrundsbild med en beskrivning av skälen och drivkrafterna till förändringen.
  • Välj de mest uppenbara och begripliga förändringarna först.
  • Valet av förändringsmål bör göras med känsla för organisationens förståelse.
  • Skapa en process med många ambassadörer och ledare som visar tydlighet och mod.

 

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.