Svenska företagare ger upphandlarna lågt betyg

Upphandling Fler än fyra av tio företagare tycker att det svenska upphandlingsklimatet är dåligt eller mycket dåligt. Många avstår från att lämna anbud på grund av för stort fokus på låga priser och att kraven upplevs som irrelevanta, framgår av Anbudsbarometern 2021.

Svenska företagare ger upphandlarna lågt betyg
Foto: Stock Adobe.

Den offentliga affären omsätter nästan 800 miljarder kronor varje år och årligen utannonseras cirka 18 000 upphandlingar, exklusive direktupphandlingar.

Mercell, som är leverantör av bland annat upphandlings- och anbudstjänster, genomför årligen undersökningen Anbudsbarometern för att ta pulsen på leverantörer till offentlig sektor och hur de upplever det svenska upphandlingsklimatet. I årets undersökning deltog 954 leverantörer.

Fokus på låga priser

Av årets undersökning framgår att 84,9 procent av de tillfrågade leverantörerna någon gång avstått från att lämna anbud i en offentlig upphandling, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Det som framförallt fått dem att avstå är att upphandlingarna har för stort fokus på låga priser, kraven upplevs som irrelevanta och omöjliga att uppnå samt att chanserna att vinna upphandlingen upplevs som alltför små.

Nästan 39 procent tycker också att det blivit svårare att lämna anbud, framförallt genom krångliga kravställningar och för mycket fokus på lägsta pris i förhållande till kvalitet.

Direktupphandlingar

I årets undersökning ställdes också för första gången frågor om direktupphandlingar, det vill säga upphandlingar under en beloppsgräns på cirka 600 000 kronor, exklusive moms. Vid en direktupphandling finns inga formella krav på hur upphandlingen ska genomföras, inte heller att några krav på att annonsering eller anbud ska följa ett visst format.

I en direktupphandling har därför till exempel en kommun möjlighet att vända sig till närliggande privata företag med en riktad förfrågan på ett sätt som inte är möjligt i traditionella upphandlingar.

Sofia Andersson, Sverigechef Mercell.
Sofia Andersson, Sverigechef Mercell.

– Direktupphandlingar ses ofta som ett bra insteg i den offentliga affären och skulle även de må bra av ytterligare konkurrensutsättning och större mångfald bland leverantörerna. Här ser vi verkligen en ordentlig potential, säger Sofia Andersson, Sverigechef på Mercell.

Undersökningen visar att så många som en fjärdedel av de tillfrågade inte blivit inbjudna till en enda direktupphandling under det senaste året. Utöver det svarade majoriteten av leverantörerna att de deltagit i färre än tio direktupphandlingar under det senaste året. Endast 11 procent hade deltagit i fler än tio upphandlingar.

Tidiga kontakter

Mercell arbetar bland annat för att företag tidigt ska ta kontakt med upphandlare och göra sig synliga på den offentliga marknaden. En bättre dialog mellan leverantörer och upphandlare ger högre kvalitet på upphandlingarna och bidrar till att fler kan bjudas in till direktupphandlingar.

Men endast omkring 30 procent av de tillfrågade leverantörerna kontaktar alltid eller ofta beställare innan en upphandling. Drygt 10 procent tar aldrig kontakt, bland annat på grund av att man saknar kännedom om kommande upphandlingar, att man har svårt att få kontakt med beställare eller att man inte vet att det är tillåtet.

Effektiv avtalsuppföljning

Effektiv avtalsuppföljning är viktig för att kontrollera att ställda krav följs, avsluta de avtal som inte håller måttet och ge möjlighet för nya leverantörer att komma in. 17 procent av de tillfrågade anser att upphandlande enheter är bra på avtalsuppföljning, medan 20,7 procent ger betyget dåligt och 11,4 procent betyget mycket dåligt.

Av undersökningen framgår också att pandemin har påverkat företagens affärer med offentliga sektorn. Strax över en tredjedel av respondenterna anser att offentliga affärer blivit viktigare eller mycket viktigare än tidigare.

Sammantaget upplever endast drygt 21 procent att det är ett sunt eller mycket upphandlingsklimat i Sverige i dag. 34,1 procent tycker det är dåligt och 7 procent att det är mycket dåligt.

Undersökningen genomfördes under maj 2021.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.