Västerviks Bostads får Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Utmärkelse Utmärkelsen svensk kvalitet går i år till Västerviks Bostads AB. SIQ:s Anders Mellberg kallar pristagaren för ”ett företag i världsklass”.

Västerviks Bostads får Utmärkelsen Svensk Kvalitet
Sven-Åke Lindberg, VD på Västerviks Bostads AB.

När SIQ för 30:e gången delar ut delar ut utmärkelsen Svensk kvalitet är det Västerviks Bostads AB som får ta emot det prestigefyllda priset. I motiveringen lyfter domarjuryn bland annat bostadsbolagets kundfokus, ett engagerat och inkluderande ledarskap och delaktiga medarbetare. Se faktaruta för den fullständiga motiveringen.

FAKTA

Domarkommitténs motivering

Västerviks Bostads AB uppvisar en stor kvalitetsmognad med ett tydligt kundfokus. Verksamheten kännetecknas av ett engagerat inkluderande ledarskap och delaktiga medarbetare. Cheferna leder företaget utifrån värdegrunden ”Allas delaktighet” och ledningsvisionen ”Målmedvetna medarbetare med självförtroende och arbetsglädje”. Verksamheten uppvisar beständiga höga resultat över tid som är relaterade till systematiska arbetssätt.

Västervik Bostad AB har en förbättringskultur som genomsyrar hela verksamheten, och företaget tillämpar, arbetssätt som involverar medarbetare, kunder och intressenter för att förbättra verksamheten och skapa värde tillsammans med de som den finns till för. Med få beslutsnivåer och korta beslutsvägar möjliggörs en hållbar utveckling och ett hållbart resultat utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv.

Västervik Bostads AB är en stark förebild för den kultur, struktur och den systematik som skapar förutsättningar för hållbar utveckling över tid. Genom sin engagerade ledning och sina involverade medarbetare genom ett förtjänstfullt arbete med kundorienterad verksamhetsutveckling är de en värdig mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2022.

Företag i världsklass

Västerviks Bostads AB har utmärkt sig tidigare i kvalitetssammanhang. 2020 fick de ett erkännande från SIQ. Vd:n Sven-Åke Lindberg kommenterar utmärkelsen så här:

– Nyckeln till vår framgång är motiverade medarbetare som utför sina uppgifter med ansvar och självförtroende. Som visar engagemang att vilja göra det lilla extra för våra kunder och som känner arbetsglädje när de går till jobbet. Vi visar bestående höga resultat i verksamheten, för kommunen och för Västerviksborna.

Bakom utmärkelsen står SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. Domarkommitténs ordförande Anders Mellberg säger i en kommentar om pristagaren:

– Resultaten är mycket goda inom i stort sett alla områden. I dag kan man säga att det är ett företag i världsklass – mycket imponerande.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.