nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Glada vinnare av kvalitetsutmärkelsen Bättre skola 2015. FOTO: SIQ

Tre skolor belönas med kvalitetsutmärkelse

Igår offentliggjordes vinnarna av utmärkelsen Bättre skola 2015. Av åtta nominerade blev det till slut tre som tillsammans fick kliva upp på prispallen.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Tre skolor har tilldelats Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015. Det är Framtidskompassen i Vellinge, Heldagsskolan Rullen i Solna och Vittra Vallentuna som igår fick ta emot utmärkelsen Bättre skola i samband med konferensen Bättre skola. Helene Öberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet, delade ut priset. Dessutom fick två skolor ta emot Erkännanden för framgångsrik verksamhetsutveckling, Ljud & Bildskolan i Göteborg och Torpskolan i Lerum.

Det är i år tionde året i rad som Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, delar ut denna kvalitetsutmärkelse till skolor som bedömts ha kommit långt i sitt kvalitetsarbete. Utmärkelsen riktar sig till alla verksamheter inom skolväsendet och utgår från de regler om systematiskt kvalitetsarbete som återfinns i skollagen.

– Det känns väldigt kul och unikt att i år få premiera fem skolor varav tre med en utmärkelse. Både mottagarna av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015 och mottagarna av erkännande har på ett föredömligt sätt påvisat goda resultat och vi ser fram emot att följa deras fortsatta kvalitetsresa, förklarar Jerry Karlsson vd för SIQ. Via denna utmärkelse vill vi lyfta fram och premiera de goda förebilder som finns inom skolan idag. Årets mottagare är alla värdiga ambassadörer för kvalitetsutveckling i svensk skola.

SIQ och Skolverket har utvecklat och driver utmärkelsen Bättre skola på uppdrag av regeringen. Förra året var det Condorens förskolor i Nacka och Lucksta förskolor i Matfors som tog hem utmärkelsen.

Ut domarkommitténs motivering:

Framtidskompassen

”Med visionen ”Vi tar drömmar på allvar” har organisationen kommit långt med sitt systematiska kvalitetsarbete. Skolorna visar ett starkt ledarskap med ett entreprenöriellt angreppsätt och goda resultat. Redan efter kort tid har man lyckats uppnå en hög kundnöjdhet genom att etablera en stark intern kultur som präglas av delaktighet och engagemang.”

Heldagsskolan Rullen

”Ledningen och medarbetarna har ett starkt kundfokus och arbetar aktivt för att skapa ett värde för sina elever och deras vårdnadshavare. Verksamheten präglas av systematiskt kvalitetsarbete. Skolan genomsyras av stor delaktighet och engagemang med ett starkt utvecklingsfokus gällande skolans värderingar och övergripande mål.”

Vittra Vallentuna

”Skolans verksamhet genomsyras av det systematiska kvalitetsarbetet som utgår från ett starkt och personligt engagerat ledarskap. Tack vare täta regelbundna uppföljningar lyckas skolan identifiera förbättringsområden och kan därmed snabbt ändra arbetssätt och sätta in insatser för att främja elevernas kunskapsinhämtning. Skolan präglas av alla medarbetares stora engagemang och delaktighet.”

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Kvalitetsutveckling en förutsättning för digitalisering

Den megatrend och utmaning vi hör talas om mest just nu är digitalisering. Vi ska alla utveckla våra analoga produkter, tjänster och processer till att bli digitala. Men vad är syftet? Många förknippar digitalisering med resurseffektivitet, att vi ska kunna ersätta människor med appar och elektroniska tjänster av olika slag. Många organisationer och företag har just den målsättningen med digitaliseringen. Här finns det en stor risk att dessa organisationer glömmer bort för vem de digitaliserar – deras kunder och intressenter!

Hon lät medarbetarna bestämma aktivitet för samtal

När Catarina Söderlund, marknads- och utbildningschef på Visma Enterprise, hade läst om en chef som bytt ut sina medarbetarsamtal i mötesrum mot aktiviteter bestämde hon sig för att göra samma sak. Nu har hon haft elva samtal på allt från kafé till skridskois.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.