Vägen till vinst för Vittra Vallentuna

Förbättringsarbete Vittra Vallentuna fick tidigare i veckan ta emot utmärkelsen Bättre skola. Prestigelös organisation, täta uppföljningar och en tydlig kommunikation är några av nycklarna bakom framgången.

Vägen till vinst för Vittra Vallentuna

En av de tre skolor som tidigare i veckan fick ta emot utmärkelsen Bättre skola är Vittra Vallentuna. Skolans rektor Elin Möller förklarar att de lagt stor kraft på att skapa en prestigelös organisation där alla delar på ansvaret och där det finns en direkt koppling mellan klassrummen och ledningsgruppen.

– Det är några av förutsättningarna för vårt kvalitetsarbete, säger Elin Möller.

Vittra Vallentuna arbetar efter den pedagogik och metodik som är gemensam för alla Vittras skolor, där läsåret är uppdelat i sex perioder. Dessa perioder används för att se till att alla elever får så bra förutsättningar att utvecklas som möjligt.

I slutet av varje period, alltså var sjätte vecka, analyserar de elevernas resultat och tittar på hur de kan fördela de resurser de har. Det kan ibland handla om att tillföra fler resurser i form av mer personal i klassrummen, men oftast kan de omfördela medarbetare så att de kan sätta in insatser där de behövs just för tillfället.

Enligt Vittras kvalitetschef Daniel Eskilson beror Vittra Vallentunas framgång på ett medvetet arbete med kultur och struktur.

– Rektor på skolan driver tillsammans med sina medarbetare ett systematiskt kvalitetsarbete med tydlig uppföljning och utvärdering av kunskapsresultaten var sjätte vecka samt ett aktivt arbete med elevernas sociala utveckling, säger han.

Elin Möller framhåller även kommunikationen på skolan som viktig för att säkerställa kvaliteten.

– Det måste finnas enkla kanaler som är samma för hela verksamheten. När de finns på plats är det lättare att se till att ingen fråga hamnar mellan stolarna eller glöms bort. Till exempel ska varje förälder kunna skicka e-post till någon av oss på skolan och känna sig säker på att det kommer fram till rätt person som sedan läser och agerar på innehållet, säger hon.

Fler vinnare

SIQ och Skolverket har utvecklat och driver utmärkelsen Bättre skola på uppdrag av regeringen. Förutom Vittra Vallentuna utsågs även Framtidskompassen i Vellinge och Heldagsskolan Rullen i Solna till vinnare 2015. Förra året var det Condorens förskolor i Nacka och Lucksta förskolor i Matfors som tog hem utmärkelsen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.