2 av 99 kommuner certifierade mot Iso 9001 – intresset är lågt

Ledningssystem Vi frågade Sveriges kommuner om de är eller hade ambitionen att certifieras mot två Iso-standarder. Här är deras svar.

2 av 99 kommuner certifierade mot Iso 9001 – intresset är lågt
2 av alla svarande kommuner är certifierade mot Iso 9001. Foto: Adobe Stock

Frågorna gällde Iso-standarderna 9001, ledningssystem för kvalitet, och 14001, miljöledning. En tredjedel av landets kommuner svarade på enkätfrågorna.

Om

Kvalitetsmagasinets kommunenkät

Enkäten skickades ut till alla 290 kommuner. Kommunerna hade mellan 16 och 24 januari på sig att svara.

  • Två av de svarande kommunerna är certifierade mot Iso 9001 medan fem stycken är certifierade mot Iso 14001. Intresset för miljöledning verkar alltså vara större, om än marginellt. Det allra flesta är inte certifierade, och vill inte heller certifieras.
  • Fem kommuner är delvis certifierade mot Iso 9001, alltså att vissa förvaltningar eller kommunala bolag har certifierats. Nio kommuner är delvis certifierade mot Iso 14001.
  • Två kommuner vet inte om de är certifierade mot Iso 9001 eller Iso 14001.
  • Av de kommuner som inte är helt certfierade har en kommun ambitionen att certifieras. Resten vet ej eller vill inte.

Västerviks kommun är certifierad mot Iso 9001. Så här säger kvalitetssamordnaren Susanne Martinsson om beslutet:

Flera av Umeå kommuns verksamheter har varit certifierade, men i september förra året valde kommunen att inte omcertifiera förvaltningar. Malin Ärlebrandt, kvalitetschef i Umeå kommun, berättar varför:

Lunds kommun har ett eget system. Lisiane Küller som är del av miljöstrategiska enheten på kommunkontoret i Lund, berättar varför:

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial