8 bra böcker att läsa i sommar

Böcker Kvalitetsmagasinet bad några kvalitetsproffs rekommendera sina favoritböcker som inspirerat och gett bestående klokheter både i yrket och på ett personligt plan. Lagom till sommar och semester kommer här de bästa boktipsen för er i kvalitetsprofessionen.

8 bra böcker att läsa i sommar
Bästa boktipsen för kvalitetsproffs.
Per Webb, Scania
Per Webb, Scania.

Per Webb, Group Certification Officer, Group Governance and Policy Management,  Scania CV AB:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det är två litterära verk som har påverkat mitt förhållningssätt till kvalitet.

Originalutgåvan på svenska från 2002, Zen och konsten att sköta en motorcykel.
Originalutgåvan på svenska från 1997.

Den första är Zen och konsten att sköta en motorcykel, skriven av Robert M Pirsig. Det handlar om sökandet efter kvalitetens metafysik. Via en resa, en fysisk såväl som mental, där målet är förstå tillvaron. Applicerad på livet, och ibland även på en motorcykel, vad behövs och vad stör? Det är inte långt från Lean och heller inte långt från det zenbuddistiska sökandet efter det essentiella. Att skala bort för att finna.

Walden (även Skogsliv vid Walden) (först publicerad 1854. Originaltitelsidan av Walden. Bilden är ritad av Thoreaus syster Sophia.
Walden (även Skogsliv vid Walden) (först publicerad 1854. Originaltitelsidan av Walden. Bilden är ritad av Thoreaus syster Sophia.

Samma mönster finns även i den andra boken, Walden av David Henry Thoureau. I mitten av 1800-talet klev författaren tillbaka från stressen och levde ett år i avskildhet i en enkel skogsstuga. Där sökte han efter det som ger betydelse, symbiosen med naturen, samt ifrågasatte samhällets ständiga konsumtion. Vad behövs, vad kan skalas bort?

Båda författarna sökte efter hållbarhet, att skala bort brus som inte ger värde och skapa harmoni mellan människa, själ, materia och natur. Jag rekommenderar att läsa båda dessa böcker, de är mer aktuella än någonsin i vår nödvändiga omvandling till ett levnadssätt som tryggar vår plats på jorden.

 

Lars Sörqvist
Lars Sörqvist.

Lars Sörqvist, vd Sandholm Associates och docent på KTH:

Som författare är det alltid svårt att inte rekommendera sina egna böcker. I dessa har jag ju sammanfattat det som jag själv upplever allra viktigast. Men i denna rekommendation väljer jag bort dessa och lyfter istället fram två böcker som jag upplever är av största vikt. Båda böckerna har många år på nacken, men det gör dem inte mindre viktiga.

Den första boken jag valt att rekommendera är Satisfaction – a behavioral perspectiv on the consumer, skriven 1997 av Richard Oliver. Denna bok är en bra introduktion till området kundpsykologi. Ett område som är grunden för vad kvalitet egentligen är. Allt för ofta ser vi ett kvalitetsarbete i dagens organisationer som är relativt introvert, mestadels fokuserar på intern processutveckling och där kunden är långt borta, även om vi definierar begreppet kvalitet som förmågan att möta kundernas behov och förväntningar. Denna bok ger en god bild av hur komplex kundpsykologin är och hur mycket mer vi behöver lära och förstå gällande det som sker inne i huvudet på våra kunder om vi ska ha en chans att leverera rätt kvalitet.

Den andra boken som jag rekommenderar är boken Human motivation – a key factor for management skriven av min numera bortgångna IAQ-kollega Yoshio Kondo 1989. En bok som handlar om människans roll i kvalitets- och förbättringsarbetet. Ett område som är av allra största vikt då vi idag strävar efter att utveckla en stark kvalitets- och förbättringskultur. När jag talar med mina japanska kollegor inom kvalitetsområdet lyfts nästan alltid denna bok och Kondos insatser fram som något av det viktigaste i Japans kvalitetsutveckling. Själv fick jag möjligheten att diskutera detta med Kondo vid ett flertal tillfällen under våra IAQ-aktiviteter och har full förståelse för detta. Boken är gammal, men tankarna håller i allra högts grad än idag.

Anne Marbrandt.
Anne Marbrandt.

Anne Marbrandt, VD NyföretagarCentrum Öresund
Ordf SFK Syd:

Nummer ett på min rekommendationslista är
Stephen R. Coveys bok  De 7 goda vanorna. Boken är med sina drygt 40 år på nacken världens mest spridda ledarskapsbok och ingår fortfarande som kurslitteratur i högskolekurser som ”Kvalitetsutveckling och Ledarskap”. Inte undra på, boken ger varje ambitiös karriärist en uppfriskande käftsmäll på vägen och torde också utgöra en väckarklocka för ”kvalitetare” som bättre vill förstå vad ledarskap går ut på.

Ett gott ledarskap uppnås inte via en tilläggsmodul, befordran eller ett visst bruk av ytliga sk VD-fasoner, utan ett gott ledarskap grundar sig enligt författaren i en djup självrannsakan följt av en genuin förståelse för andras behov och drivkrafter, kombinerat med några grundläggande levnadsregler för ett hållbart och meningsfullt liv. Lägg all annan ledarskapslitteratur åt sidan och läs den här först!

Nästa boktips blir CSR och hållbart företagande som ger såväl en god grund som många perspektiv på företagens sociala ansvar och hållbart företagande. Även här finns en klar koppling mellan kvalitet och ledarskap. Först när vi alla har grundläggande kunskap inom området kan vi kollektivt agera för att ”walk the talk” och inte fortsätta leva som om vi hade fyra jordklot att tömma på resurser. Boken är forskningbaserad och har blivit ett standardverk inom området.

Anderas Odhage.

Andreas Odhage, Assurgo Coach & Konsult:

Creativity Inc, av E. Catmull & A. Wallace är en fantastisk bok om hur du skapar kreativitet, engagemang och framgång genom att fokusera på företagskultur, ledarskap, kvalitet och framför allt ständig förbättring.

Boken om Pixars resa.

Boken är en berättelse om en dröm och den livsresa som formade Pixar och Disney Animations framgångar. Det här är en riktig historia skriven av grundaren av Pixar Animation Studio. Ed Catmull delar generöst med sig av framgångar såväl som bakslag och de strategier och tekniker de använde för att bli bättre. Det är en bok som kort och gott handlar om hur kvalitetsledning fungerar i praktiken, helt utan onödig byråkrati.

 

The Lean Startup – E. Ries 
Vår omvärld förändras i en rasande takt och många verksamheter jag arbetar med står inför en stor utmaning. Ju större organisationen är desto mer akut är behovet. Utmaningen är att bli mer snabbfotad och rörlig, både som organisation men också i sina affärer. Då är den här boken en välbehövlig vitamininjektion. Särskilt om verksamheten är i stort behov av nya innovationer, kortare tid till marknaden och bättre affärer.
Boken förklarar enkelt metodiken för hur du snabbt tar till vara på människors kreativitet. Hur du får ut produkter eller tjänster på marknaden mycket snabbare, billigare och mer kundanpassat. Metodiken grundar sig på bl.a. på filosofin kring ständiga förbättringar och Lean. En måstebok för Intraprenörer och entreprenörer eller för organisationer som vill bil mer agila.

Mats Deleryd, vd SIQ.
Mats Deleryd, vd SIQ.

Mats Deleryd, vd SIQ, Svenska institutet för kvalitetsutveckling:

Medicieffekten, av Frans Johansson

Sommaren närmar sig och ”hemester” hägrar! Vad vore bättre då än en god bok att läsa!? Jag skickar gärna med tipset att läsa boken ”Medicieffekten” skriven av Frans Johansson. Det är få böcker jag har tagit mig tid att läsa om och det är få böcker som har ett så klart budskap. Just Medicifamiljen gjorde renässansen möjlig i Florens och det är bakgrunden till bokens titel.

Bokomslaget till Medicieffekten.
Boken om familjen som gjorde renässansen möjligt.

Budskapet i boken är att det är just i skärningspunkten mellan olika områden, vetenskaper och ideologier som nya sätt att se på saker uppkommer och idéer och innovationer kan födas. Jag har tänkt mycket på detta efter att ha läst boken och det är nästan alltid så att nya banbrytande synsätt och innovationer uppstår bara genom att se på saker på ett annat sätt.

Hoppas du nappar på detta lästips, lovar att det blir spännande läsning, och du, den finns på lyssnarbok numera också! Glad Sommar!

Åsa Rönnbäck, Förbättringsakademien.

Åsa Rönnbäck, Förbättringsakademien:

Sveriges bästa verksamheter av Henrik Eriksson.

Jag har vid ledardagar hört höga chefer uppmuntra övriga chefer att lita på sin magkänsla och låta bli att öppna ledarskapsböckerna i bokhyllan. Jag har sett miljardaffärer upphandlas genom kvalitetsmodeller som står i konflikt med hur etablerade kvalitetsmodeller är designade. Kunskapen om att framgångsrikt leda och utveckla verksamheter tas inte tillvara i tillräcklig utsträckning. Konsekvenserna av detta är många, bland annat ett enormt slöseri av våra skattepengar och verksamheter som inte uppfyller sitt syfte.

Boken beskriver tydligt hur vi tar till oss ny kunskap och omsätter den i handling.

Henrik Eriksson har forskat om hur framgångsrika verksamheter leds och utvecklas i 20 år och sammanfattat denna kunskap i boken ”Sveriges bästa verksamheter”. Vill vi fatta bra ledningsbeslut, och vill vi designa kvalitetsmodeller som faktiskt leder till bättre kvalitet, kan vi inte fortsätta att gå på magkänslan. Vi måste ta till oss ny kunskap och omsätta denna i handling. Boken beskriver väldigt tydligt hur detta går till.

 

Fakta

Boklistan sommaren 2020

  • Creativity Inc av E. Catmull och A. Wallace.
  • CSR och hållbart företagande.
  • De 7 goda vanorna av Stephen R. Coveys.
  • Medicieffekten av Frans Johansson.
  • Sveriges bästa verksamheter av Henrik Eriksson.
  • The Lean Startup av E. Ries.
  • Walden av David Henry Thoureau.
  • Zen och konsten att sköta en motorcykel av Robert M Pirsig.
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.