AI-projekt introducerar nytt arbetssätt i offentlig sektor

Digitalisering Sex verksamheter är nu med i arbetet med att ta fram en gemensam digital assistent för offentlig sektor. AI Sweden leder arbetet som introducerar ett nytt arbetssätt.

AI-projekt introducerar nytt arbetssätt i offentlig sektor
Foto: Adobe Stock

Idag jobbar ungefär 80 personer med den nationella och tvärsektoriella samverkansplattformen AI Sweden. Deras mål är att stötta och driva på innovations- och utvecklingsinitiativ inom AI-teknik.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

De ser att det finns stora utmaningar och möjligheter i den offentliga sektorn. Nu lanserar AI Sweden ett initiativ för att lösa dessa problem.

– Bristen på arbetskraft i offentlig sektor kommer att öka de kommande tio åren. Digitala assistenter har gett enorma effekter i effektivitet och kvalitet och vi tror att en gemensam digital assistent för offentlig sektor skulle kunna vara kapabel att hjälpa medarbetarna i en stor andel av deras textbaserade uppgifter, säger projektledare Jonatan Permert, AI-transformationsstrateg på AI Sweden, på en presskonferens.

Tanken är att det ska fungera på ett liknande sätt som Chat-GPT gör idag. Jonatan Parmert förklarar att det blir i ett webbaserat gränssnitt där man ”kan ställa olika typer av frågor och få hjälp med olika typer av uppgifter. Det kan vara sådant som att sammanfatta eller få svar på frågor, skapa dokument, förbättra vad man har skrivit och så vidare.”

– Det här är ett nytt arbetssätt i offentlig sektor där vi har en centraliserad utvecklarorganisation som har hand om språkmodeller och utvecklingen och organisationer vars medarbetare drar nytta av assistenten men också bidrar med data och utvärdering.

Jonatan Permert menar att resurser och expertis i varje enskild organisation sannolikt inte kommer kunna samla den data som krävs för att skapa en kapabel assistent.

– För att lyckas måste vi nyttja hårdvara och expertis gemensamt. Och genom att utveckla det här på det här sättet i Sverige som en nationell resurs främjar vi transparens och representation. Och när vi har kontrollen över hur utvecklingen sker så stärker vi också våra demokratiska ideal och vår digitala suveränitet i Sverige.

Den första fasen av utvecklingen inleds nu och från offentlig sektor deltar Kungsbacka kommun, Tjörns kommun, Göteborgs stad, Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen. 2026 är ambitionen att assistenten ska vara klar.


I februari har Kvalitetsmagasinet ett event om digitalisering i offentlig sektor. Här hittar du information om det.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.