Chefsegenskaperna som har försämrats under pandemin

Ledarskap En ny Sifo-undersökning visar att 12 av 16 viktiga chefsegenskaper upplevs ha försämrats under pandemin.

Chefsegenskaperna som har försämrats under pandemin
Att skapa gemenskap har varit svårt för cheferna under pandemin. Bild Adobe Stock.

Talentsofts Sifo-undersökning visar att distansarbete gjort det betydligt svårare att vara chef. När svenska folket får svara på frågor om ledarskap under pandemin framkommer att de flesta av de viktigaste chefsegenskaperna upplevs som sämre än tidigare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det som har försvårats mest under pandemin är att skapa gemenskap, ge kontinuerlig feedback, och att kommunicera .

Att skapa gemenskap och sammanhållning i teamet är det som försvårats mest (-25 procent). Det har också blivit svårare att ge kontinuerlig feedback (-18 procent) och kommunicera (-17 procent).

Dessutom svarar var tredje svensk (30 procent) att deras chefer inte är uppmärksamma på medarbetarnas arbetstid och 14 procent har blivit ombedda av sina chefer att arbeta utanför sin normala arbetstid. Samtidigt svarar mer än hälften (55 procent) att de har en bra balans mellan arbete och fritid, jämfört med var femte svensk (19 procent) som svarar att de har en dålig balans mellan arbete och fritid.

Bättre på frihet

Samtidigt upplevs den chefsegenskap som värderas högst bland svenskarna, att ge frihet under ansvar och visa tillit (55 procent), också som avsevärt bättre under pandemin. Denna chefsegenskap har förbättrats med hela 23 procent. Cheferna har också blivit bättre på att visa uppskattning (+15procent) och empati (+9 procent+).

– Man får komma ihåg att ingen var beredd på pandemin och de utmaningar den skulle innebära såväl privat som professionellt – inte heller cheferna. För att cheferna ska kunna fortsätta att göra ett bra jobb måste även de få verktygen och stödet som krävs för att vara en bra ledare genom hela den här krisen, säger Allan Nygaard, Nordenchef på Talensoft.

De 12 chefsegenskaper som anställda upplever ha försämrats under pandemin:

1. Att skapa gemenskap och sammanhållning i teamet – (sämre: 25%, bättre: 10%)

2. Att ge kontinuerlig feedback – (sämre: 18 %, bättre: 10 %)

3. Att kommunicera – (sämre: 17 %, bättre: 10 %)

4. Att inspirera – (sämre: 17 %, bättre: 5 %)

5. Att vara lyhörd – (sämre: 16 %, bättre: 9 %)

6. Att vara rak och tydlig – (sämre: 15 %, bättre: 8 %)

7. Att coacha – (sämre: 16 %, bättre: 5%

8. Att hantera konflikter – (sämre: 13 %, bättre: 5%

9. Att våga ta beslut – (sämre: 12 %, bättre: 9 %)

10. Att vara kreativ – (sämre: 11 %, bättre: 7 %)

11. Att vara positiv och humoristisk: (sämre: 11 %, bättre: 6%)

12. Att skapa resultat – (sämre: 10 %, bättre: 8 %)

(Chefens förmåga att visa empati har varken försämrats eller förbättrats.)

Om undersökningen

  • Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 7–10 Maj 2021.
  • Totalt intervjuades 1432 personer i åldern 18–65 år, varav 1057 personer inom sysselsättning.
  • Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.