De 8 viktigaste teknikområdena för digital transformation

Digitalisering Inte oväntat är AI och robotisering med på listan när revisions- och rådgivningsföretaget PwC sammanfattar vilken teknik som kommer att betyda mest för företag inom alla sektorer de närmaste 3-5 åren. 6 andra teknikområden finns också med på listan.

De 8 viktigaste teknikområdena för digital transformation

PwC har intervjuat företagsledare i 31 europeiska länder om framtidens marknad och digitalisering i European Private Business Survey 2019.

I undersökningen svarar 65 procent av företagsledarna att teknikinvesteringar är en viktig framgångsfaktor. Ändå planerar i genomsnitt bara 22 procent att avsätta mer än 5 procent av sin investeringsbudget till digitaliseringsprojekt. I Skandinavien har dock 35 procent av företagsledarna sådana planer.

Läs även: Sverige tvåa i digitaliseringsindex

PwC har analyserat de affärsmässiga effekterna av 250 olika teknologier och kommit fram till åtta som är de allra viktigaste, även om varje företag måste bedöma hur viktiga de olika teknikområdena är för just deras verksamhet.

– I rapporten märks ett tydligt glapp mellan hur relevanta företagsledarna tycker att de åtta teknologierna är och hur mycket de faktiskt använder dem. Som skäl till att inte mer görs anges tajta budgetar, överbelastade medarbetare, kunskapsluckor och en motvilja till förändring, säger Pontus Tonning, auktoriserad revisor och rådgivare på PwC:s kontor i Borås

Med på PwC:s lista är 3D-skrivare, AI, AR, blockkedjor, drönare, internet of things, robotisering och VR. Se hela listan nedan.

Läs även: Digitalisering effektiviserar socialt arbete

De 8 viktigaste teknikområdena att hålla koll på

(Alfabetisk ordning)

  1. 3D-skrivare. Att skriva ut i 3D innebär att man skapar ett tredimensionellt objekt genom att successivt trycka flera lager av materialet på varandra. Används till exempel för att skapa reservdelar och arkitektoniska modeller samt för komplex tillverkning och snabba prototyper.
  2. Artificiell intelligens. AI är ett samlingsnamn för “smart” teknologi som är medveten om och kan lära sig från sin omvärld att assistera eller förstärka mänskliga beslut. Maskininlärning, rekommendationsmotorer, chatbots och bildigenkänning är ett urval områden där AI används.
  3. Augmented reality. AR innebär att den fysiska verkligheten byggs på med information för att förstärka intrycken. Det används till exempel för visualiseringar och kundupplevelser samt som instruktionshjälpmedel.
  4. Blockkedjor. Teknologi som möjliggör transaktioner utan en godkännande instans. Det används för finansiella processer, id-verifikation och digitala valutor.
  5. Drönare. Enheter som flyger eller flyttar sig utan en pilot som kan samla in data eller utföra uppgifter på distans. Drönare används till exempel vid leveranser, underhåll i infrastruktur, säkerhetsbevakning och videoinspelning.
  6. Internet of Things. IoT är produkter med inbyggd elektronik och internetuppkoppling som kan utbyta data över nätet. Exempel är vardagliga föremål som hushållsapparater, men även maskiner, fordon och byggnader.
  7. Robotisering. Kombinationen av ingenjörskap och datavetenskap som skapar, designar och handhar till exempel robotar. Tekniken används i fabriker, medicinska processer, transporter och förädling av produkter.
  8. Virtual reality. VR är en simulering av en 3D-bild eller en hel miljö där användaren kan interagera på ett realistiskt sätt. Används för marknadsföring, träning, virtuella visningar, prototyper och design.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.