Digitalisering av socialt arbete kan ge stora vinster

Digitalisering En digitalisering av det sociala arbetet ute i kommunerna kan ge stora vinster. Invånarna skulle till exempel själva kunna boka tid för möten och ta del av information i realtid om sina ärenden, menar Kalle Pettersson, utvecklingschef i Helsingborgs stad, där socialtjänsten nu skapat en digital testbädd.

Digitalisering av socialt arbete kan ge stora vinster

Digitaliseringen har underlättat kontakterna och interaktionen med viktiga samhällsaktörer som vårdgivare, banker och försäkringsbolag. Men inom den offentliga sektorn går digitaliseringen fortfarande alltför långsamt jämfört med det privata näringslivet. Det gäller inte minst kommunala tjänster inom den sociala sektorn, menar Kalle Pettersson.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kalle Pettersson, utvecklingschef Helsingborgs stad.

– Det är problematiskt eftersom digitaliseringen möjliggör en ökad tillgänglighet i samhället. Nu tvingas många till exempel att ta ledigt från utbildning och arbete för ett kort möte med socialtjänsten. Eftersom mötena dessutom ofta är av känslig natur vill man kanske heller inte berätta för arbetsgivaren om orsaken till frånvaron, säger han.

Digital tidsbokning

Kalle Pettersson lyfter fram flera vinster med en ökad digitalisering av det sociala arbetet. Möten kan bokas på nätet och klienterna kan själva bestämma om de ska ske digitalt eller fysiskt.

– Klienterna kan också bli medskapare av sina ärenden på ett annat sätt än i dag. Många fysiska möten skulle kunna ersättas av att klienten själv lägger in information direkt i de digitala systemen, förklarar han.

Läs även: Automatiserat beslutsfattande saknar lagar och regler.

Genom att informationen finns tillgänglig i systemen kan klienten dessutom på egen hand hålla sig uppdaterad om sitt ärende och vid behov komplettera informationen.

– Det stärker individens delaktighet och egenkontroll över viktiga livshändelser, säger Kalle Pettersson.

Tröghet i systemen

Enligt Kalle Pettersson är det inte bristen på tekniska lösningar som hämmar digitaliseringen inom offentlig verksamhet, utan snarare den inbyggda tröghet som finns i ”produktionsprocessen”. Det sociala arbetet bygger på samma logik som i ett varuproducerande företag med intern processoptimering snarare än på värdeskapande för användaren.

– Det handlar heller inte om att tvinga in alla in på det digitala spåret. Varje invånare ska själv ha möjlighet att välja när, var och hur man vill kommunicera med en offentlig verksamhet, poängterar han.

Läs även: Ny forskning om digitaliseringens effekter på arbetsmiljö och hälsa.

Kalle Pettersson är inte främmande för att det införs tvingande lagstiftning eller tvingande statlig kravställning för att påskynda digitaliseringen.

– På samma sätt som Skolverket ställer tydliga krav på de kommunala huvudmännen kring skolans digitalisering skulle motsvarande krav kunna ställas på socialt arbete, säger han.

Digital testbädd

I Helsingborgs stad har socialtjänsten kommit en bit på vägen och bland annat skapat en digital testbädd. Under två års tid ska man utvärdera nya sätt för socialt arbete i samverkan med klienter och brukare. Det handlar till exempel om tillgång till digital tidsbokning och ökade möjligheter att ta del av ärendedokumentation.

– Vi har många olika saker på gång. Men än så länge handlar det om spridda skurar – det som återstår är ett helhetsgrepp om digitaliseringen av socialt arbete, förklarar Kalle Pettersson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.