Lean och simulering ett vinnande recept för utveckling

Digitalisering Genom att använda simulering tillsammans med lean ökar möjligheterna till effektiv systemdesign och förbättringar. Ainhoa Goienetxea, doktor i automatiseringsteknik vid Högskolan i Skövde, visar på en vinna-vinna-lösning.

Lean och simulering ett vinnande recept för utveckling

Leanmetoder har sina begränsningar i komplexa sammanhang, menar Ainhoa Goienetxea.

– Ofta kräver de att man utgår från medelvärden, då variationen som finns i verkligheten är stor och inte kan fångas upp. Genom att använda simuleringsbaserad optimering i samband med lean är det möjligt att på kort tid testa många scenarierför att se hur förändringar i olika variabler skulle påverka helheten, menar hon.

Simulering innebär att man bygger system för att testa olika scenarier innan de införs i verkligheten. Det kan exempelvis röra sig om en produktionslina inom industri eller vård. Optimeringen innebär att systemet får leta sig fram till den bästa avvägningen mellan olika variabler.

Närmare verkligheten

– En modell är alltid en förenkling, men med simuleringstekniken går det att närma sig det faktiska utfallet genom att mata in väldigt många olika värden. Vad händer om vi ökar antalet rum på mottagningen? Hur påverkas väntetiderna för patienter om läkarnas administrativa tid minskas? Hur ökar genomloppstiden om vi ökar tillgängligheten i tre olika maskiner? Eller om vi testar en ny layout?

Att bygga en simuleringsmodell kan bli komplicerat och ta tid.

– Å andra sidan kan man där testa många fler scenarier mycket fortare, och tid är en viktig faktor.

Läs även: Nomineringen till Svenska Leanpriset klar

Ainhoa Goienetxea konstaterar alltså att leanmetoder kan förstärkas med hjälp av simulering. Hon ser dock även fördelar utifrån det omvända perspektivet.

– Experter på simulering arbetar i allmänhet isolerat med sina beställningsuppdrag, det vill säga utan närmare kontakt med de berörda verksamheterna. Här finns det en del att lära av lean, där en tät interaktion med verkligheten är självklar och fler personer deltar i processen, säger hon.

Ramverk guidar rätt

Resultatet av Ainhoa Goienetxeas forskning finns samlat i ett ramverk som kan vägleda organisationer som jobbar med lean till att arbeta mer med simulering och därmed till beslut som gagnar en högre kvalitet i verksamheten.

Hon har i sitt arbete främst utgått från industrin.

– Det beror främst på att den har kommit mycket längre än till exempel vården. För framtiden är det dock även mycket intressant att jobba mot och förbättra sjukvården.

Ainhoa Goienetxea lade fram sin avhandling ”Bringing together Lean, Simulation and Optimization – Defining a framework to support decision-making in system design and improvement” den 16 augusti.

Läs även: Lean-pionjären Toyota har de nöjdaste kunderna

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.