De är nöjdast i landet med 1177

Vårdindex Allt fler invånare känner sig nöjda med telefontjänsten 1177, men endast en region toppar resultaten i så gott som samtliga undersökta områden.

De är nöjdast i landet med 1177
Karina Salomonsson, verksamhetschef på 1177. Foto: StockAdobe och Ola Westerberg

Varje år tas ett nationellt så kallat Nöjd Kund Index, NKI, fram för att mäta befolkningens upplevelse kring och förtroende för 1177 på telefon. Undersökningsmodellen är ett standardiserat och välkänt index med värden mellan noll och 100, där resultat över 74 betyder mycket nöjd. Region Västerbotten har använt sig av nationella tjänsten 1177 på telefon sedan 2008 och har sedan starten av mätningarna alltid placerat sig bland de främsta i landet. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

2022 uppnådde 1177 Västerbotten ett sammanlagt index på 84 vilket innebär att de hade mest nöjda inringarna i landet. Riksgenomsnittet ligger på 76.

 – Vi har i många år systematiskt jobbat med att ge god utbildning till våra sjuksköterskor, både de nyanställda och de som jobbat länge. Vi finns tillgängliga dygnet runt alla dagar om året och det skapar en trygghet. Invånarna vet att de kan nå oss. I varje ärende gör vi en ordentlig bedömning av invånarens huvudproblem här och nu, och utifrån det hjälper vi med antingen anpassade råd kring vad de kan göra hemma själva eller guidar vidare till en annan vårdmottagning, säger Karina Salomonsson, verksamhetschef på 1177 på telefon i Västerbotten.

En region utmärkte sig rejält 2022 gällande 1177.
Allt fler följer råden de får av 1177. Foto: StockAdobe

Bemötandet viktigt

Sex kvalitetsområden mäts i undersökningen. Högst betyg får bemötande och kommunikation – 96 respektive 94 av 100.

Trovärdighet och hur lång tid de svarande sjuksköterskorna lägger på varje samtal är också områden som fick väldigt höga betyg med ett index motsvarande 93 vardera.

Fakta

Fakta om undersökningen

• Enkäten skickades som ett sms med en webblänk.

• Undersökningen pågick under perioden 29 augusti–13 november 2022. Målet var att insamla 200 svar per region. Detta uppnåddes i samtliga regioner förutom Gotland.

• Totalt baseras undersökningen på 5 084 besvarade enkäter.

• Syftet med undersökningarna är att med hjälp av invånarnas synpunkter ta reda på vad som är bra och vad som kan förbättras med tjänsten.

De flesta följer råden

Det var också hela 86 procent av de svarande som helt följde råden och rekommendationerna från sjuksköterskan de pratade med.

Störst procentuell förbättring i årets mätning sker inom området med lägst nöjdhet: Väntetid i telefonen. Där höjs index från 54 till 73, alltså just under ”mycket nöjd”. Det nationella snittet ligger på 59.

 –  Invånarna ska alltid ska veta att någon finns bara ett samtal bort. En sjuksköterska som kan hjälpa invånaren med sin hälsa dygnet runt. Det minskar också onödiga resor för våra invånare då de många gånger kan få hjälp i sitt eget hem. Vi kommer ständigt jobba vidare för att behålla det fina förtroende vi ha fått från invånarna i Västerbotten, säger Karina Salomonsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.