Fall inte för frestelsen att kopiera

Kundfokus Kommun och näringsliv har helt olika förutsättningar för kvalitetsarbetet. Här gäller det att inte köpa managementmodeller från näringslivet rakt av, varnar Calle Löwenberg.

Fall inte för frestelsen att kopiera

Det pågår en omfattande utveckling i Sveriges kommuner, från en förvaltningsorienterad kultur till en mer kundorienterad. Marknadsmekanismer och kvalitetsledningssystem lyfts över från näringslivet till kommuner och landsting.

Men det finns några centrala förutsättningar i den offentliga sektorn som gör att de managementmodeller man använder i näringslivet inte går att applicera till 100 procent. Dessa förutsättningar är: Kundbegreppet inom myndighetsutövningen samt avkastning på förtroendekapital istället för avkastning på kapital.

I privat sektor är kundbegreppet entydigt och det färgar metoder och system. I offentlig sektor är kundbegreppet inte lika enkelt.

Läs mer på nästa sida: ”Den sökande är inte ensam kund”

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.