Sluta motivera och börja engagera

Motivation Lägg ned idén om att du kan motivera andra. Lägg istället krutet på att förstå medarbetarnas inre motivationsfaktorer så att du kan inspirera dem att hitta sina motiv.

Sluta motivera och börja engagera
Känslan av kontroll hänger starkt ihop med känslan av tillfredställelse, menar Kenth Åkerman.

Vad är det som driver människor framåt på jobbet och kan man motivera andra? Forskningen skiljer på yttre och inre motivation. Yttre motivationen kan vara lön, bonusar och poäng. Den inre motivationen handlar om varje individs inre drivkraft för sitt jobb. Vad det är som gör att man upplever sitt jobb meningsfullt skiljer sig från person till person.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?
Kenth Åkerman.

Det finns ingen enkel modell för att jobba med motivation i chefens verktygslåda. Det går inte att påverka varje individs motivationsmotor men som ledare kan man skapa mening och sammanhang. Det menar Kenth Åkerman, ledarskapsexpert, nu kommunikationschef som bland annat skrivit boken Sluta chefa, börja leda.

– Medarbetarna måste ta eget ansvar för vad som är meningsfullt för dem. Kanske är det inte chefens uppgift att motivera medarbetarna men denna kan inspirera medarbetarna till att finna sina motiv, säger Kenth Åkerman.

Rätt ordval triggar

Poängen är att förstå hur varje person tänker och beter sig och utifrån det förstå varje individs motivationsfaktorer. Då kan man till exempel i sin kommunikation använda rätt ordval som triggar olika typer av medarbetare.

– Ta även reda på vad dina medarbetare brinner för, vad vill de göra mer eller mindre av? Försök sedan att använda det. Du kommer att upptäcka att viljan till exempel ta ansvar ser väldigt olika ut.

Mycket av våra inre mönster och yttre drivkrafter blir egentligen underordnade om vi bara finner mening. Förutom att till exempel tydliga mål, roller och ansvar kan vara motivationsfaktorer så hänvisar Kenth Åkerman till Gretchen M Spreitzers forskning från 90-talet. Den talar om tre faktorer som skapar motivation: mästerskap, mening och självstyre.

Kan att vi är kompetenta

Mästerskap, eller kompetens som det omskrivs ibland, är att vi behöver känna att vi är kompetenta och har resurser att utföra vårt arbete och att vi kan möta nya utmaningar.

– Dessutom har vi behov av att verka i en kultur som inte är för långt ifrån våra egna värderingar, säger Kenth Åkerman. Men även tillit och trygghet är viktigt för att känna att vi är kompetenta.

Mästerskap/kompetens hänvisar även till en individs känsla av att räcka till och att vara omtyckt. När man lyckas utföra sina uppgifter väl blir det ett personligt mästerskap.

Få en mening

Den andra motivationsfaktorn är meningsfullhet. När en uppgift fått mening finns inga bättre eller sämre arbetsgifter. Är det viktigt för helheten är det värt att göras och får då mening.

Den tredje motivationsfaktorn är självstyre eller självbestämmande. Den hänvisar till en individ som har frihet att utföra sina uppgifter på det sätt man själv väljer. Det handlar om självständighet i beslutsfattande för arbetsmetod, tid, tempo och ansträngning. Med andra ord: vad som ska göras, tillsammans med vem, när det ska göras och hur fort.

– Det coachande förhållningssättet utgår mycket ifrån att personen själv får ta ansvar för att sätta mål, bestämma vad och hur man vill göra saker för att nå målen. Som coachande ledare ska du skapa förutsättningar som stöttar, ställer frågor och ger återkoppling säger Kenth Åkerman.

Han menar också att ha kontroll och att kunna påverka skapar engagemang.

– Känslan av kontroll hänger starkt ihop med känslan av tillfredställelse.

Motivation till förändring

Hur ska man tänka när det gäller motivation och förändring? Kenth Åkerman återkommer till att trygghet är en avgörande faktor.

– Av 100 procents verksamhet så fokusera 3 procent förändring 97 procent på det vanliga arbetet. Om man lägger för mycket fokus på förändringen så tappar man tryggheten. Vi behöver trygga och säkra människor för de kan anta stora förändringar.

Till exempel kan man inför en förändring prata mer om det som kommer att finnas kvar och mindre på det som kommer att bli annorlunda.

Drabbas av trötthet

En organisation eller medarbetare kan också drabbas av så kallad förändringströtthet. Det kan ske när ett förändringsarbete tappar den röda tråden och inte går i mål.

– Då är det svårt att starta motivationen igen. Du har brunnit för något som inte blev av och så ska du plötsligt brinna för något helt annat. Då är vi tillbaka till meningen igen. Vad är det för mening med att jag ska engagera mig igen.

Här är rådet att ha ett svar på frågan varför, den är viktig för den inre motivationen.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.