Fler äldre nöjda när doktorn kommer på hembesök

Fördelarna är många när äldre kan få vård i hemmet i stället för att behöva ta sig till en vårdcentral. Det visar erfarenheter från Helsingborgs lasarett.

Fler äldre nöjda när doktorn kommer på hembesök
Många äldre vill ha hembesök av doktorn. Foto: Georg Arthur, Unsplash

Det är inte alltid möjligt för den som är äldre och skör att ta sig till sin vårdcentral. Är man i behov av vård är ibland akuten det enda alternativet att vända sig till. I Helsingborg finns ett geriatriskt akutvårdsteam (GAT) som i stället åker hem till den som behöver vård.

Teamet kom till under pandemin och var då kopplat till ett forskningsprojekt. Då var teamets uppgift främst covidprovtagning. Idag har teamet ett bredare uppdrag att behandla äldre och sköra. Ofta handlar det om multisjuka patienter som har en tät kontakt med vården och sjukhuset. Vanligt är att någon kronisk sjukdom, som KOL eller hjärtsvikt, förvärrats och gör det svårt att ta sig till vårdcentralen.

Mer tid för samtal

– GAT gör störst nytta hos just äldre, multisjuka patienter. Många i den här gruppen vill helst kunna få vård hemma i trygg miljö. Det finns så mycket att vinna på det här och vi hoppas att arbetssättet kan utökas i framtiden, säger Anna Wendelin, sjuksköterska i GAT.

När vissa patienter får behandling och hjälp i sitt hem kan akutmottagningen få mer utrymme att fokusera på akutsjukvård. Dessutom finns tid för patient och vårdpersonal att samtala i lugn och ro på ett bättre sätt.

– Det handlar mycket om att bygga förtroende. Vi möter mycket ensamhet. Man får tänka på att man själv måste anstränga sig så att det blir en trevlig stund, säger Viktor Bergendal, läkare i GAT.

Fler mobila team i Skåne

Idag finns flera team som arbetar på liknande sätt runt om i Skåne, bland annat vid Hässleholms sjukhus och Skånes universitetssjukhus. Dessutom finns hemvårdsteam som jobbar med andra patientgrupper. I Helsingborg finns till exempel ett mobilt team som jobbar med neurologisk hemrehabilitering. Just nu pågår en inventering och analys av Region Skånes olika mobila team med ambitionen att utveckla och utöka vårdformen.

 

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.