Forskar om giraff i hemtjänsten

Förbättringsarbete Robotar kan vara ett positivt tillskott i hemtjänsten – så länge de främjar ett mänskligt sätt att kommunicera. Annica Kristoffersson har forskat om hur äldre upplever roboten Giraff.

Forskar om giraff i hemtjänsten

Giraff kan enklast beskrivas som ett fjärrstyrt Skype på hjul och används bland annat av Västerås stad i hemtjänsten. Genom Giraffen kan vårdpersonal eller anhöriga via en skärm följa med i hemmet och se hur den äldre har det. (I Kvalitetsmagasinet nummer 3 2013 finns en längre artikel om hur Giraffen fungerar.)

Den här typen av tjänster har kritiserats, ofta med argumentet att det är fel att ersätta mänskliga möten med robotar. Men förespråkarna menar att det ska ses som ett komplement till hemtjänstbesöken och kan hjälpa många äldre att bo kvar hemma längre än de annars hade kunnat.

Robotens placering avgörande

Annica Kristoffersson, verksam vid institutionen för naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet, har forskat om hur kommunikationen mellan människor uppfattas när den sker via en Giraff. Hennes främsta slutsats är att det är helt avgörande hur roboten står placerad under samtalet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.