Här vill unga jobba (nej, det är inte i storstäderna)

Det är inte bara på stockholmstidningarnas kultursidor som anti-Stockholm-debatten pågått. En ny undersökning visar att bara drygt var tionde ung vill leva i storstadsområdena. Här vill de bo i stället.

Här vill unga jobba (nej, det är inte i storstäderna)
Hellre småstad än storstad, säger de unga. Foto: Adobe Stock

Små och medelstora städer är de stora vinnarna när unga vuxna får välja var de ska bo. Det visar den undersökning som nyligen presenterades av ingenjörs- och designföretaget Afry och som utfördes under augusti och september i sju europeiska länder. 991 personer mellan 18 och 35 år deltog från Sverige.

Det är inte utan att pandemin satt avtryck i bodrömmarna. 22 procent är mer negativt inställda till att bo i en storstad nu jämfört med före pandemin. Extra starka aversioner mot städerna finns i norra Sverige, där 27 procent är mer negativt inställda nu än tidigare.

Gränsen går vid 100 000

Allra flest, 51 procent, vill bo i en stad med max 100 000 invånare. Poängen är att man ska kunna ha allt – jobb, bostad och grönområden inom en radie på 15–30 minuter. 63 procent vill ha max en halvtimmas restid till jobbet/studierna. Grönområden – pandemins stora frizoner – har seglat upp som en av nyckelfrågorna för drömboendet.

Men – och det är värt att notera – det betyder inte att de som i dag bor i storstadsområdena är beredda att överge allt som staden erbjuder. Förväntan finns inte bara på jobb och boende utan även på nöjes- och kulturliv och en bra kollektivtrafik. Plus bra skolor och omsorg.

Höga förväntningar

— Det vi nu ser är hur ett Sverige bortom storstäderna växer fram. Unga vuxna värderar jobb och möjligheten till ett eget boende högt, samtidigt har de som lämnar storstäderna väldigt specifika förväntningar på vad en attraktiv stadsmiljö innefattar. Vi står nu inför en transformation där ett levande kulturliv, bra skola och omsorg, en hållbar livsstil och en väl fungerande bostadsmarknad sätter ramarna för hur unga vill leva och bo i framtiden, säger Thomas Sandell, chefsarkitekt på Afry.

Bara 12 procent uppger att de kan tänka sig att bo i en miljonstad.

Klimatfrågan halvviktig

Däremot är inte klimatfrågan så stor som man kanske skulle kunna tro. Knappt hälften, 49 procent, anger att det är viktigt att de lokala beslutsfattarna har en ambitiös hållbarhetsagenda. I norra Sverige är motsvarande siffra bara 37 procent, men där säger också 36 procent att de helst tar sig runt med egen bil, jämfört med 24 procent i Stockholm.

Topp 4 för unga

  1. Jobb & studier
  2. Prisvärda bostäder
  3. Närhet till familj och vänner
  4. Närhet till naturområden

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.