Snart kan du få din kompetens bekräftad

Kvalitetsrollen Hur styrka sin kompetens som kvalitetschef? Personcertifiering förekommer runt om i Europa och snart kan det bli verklighet även i Sverige – åtminstone i ett första steg.

Snart kan du få din kompetens bekräftad
Främst har personcertifikat delats ut i Tyskland. Foto: Adobe Stock

Alla som är verksamma inom kvalitetsområdet är överens om att kvalitetsrollen blivit föremål för stora förändringar på senare år. Kvalitetsbegreppet har vidgats och många kvalitetschefer har inte bara kvalitet på sitt bord, utan även frågor som rör miljö, arbetsmiljö och säkerhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Claes Britsman, ordförande för SFK. Foto: Privat

– Det är en naturlig utveckling att kvalitetsbegreppet numera innefattar flera dimensioner. Det går att hitta synergier mellan olika områden. Samtidigt finns en risk att kvalitetsfrågorna blir urvattnade och kvalitetsrollen därmed otydlig, säger Claes Britsman, som sedan förra året är ordförande för Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK) efter en nästan 40-årig karriär inom kvalitets- och verksamhetsutveckling på Volvo Cars.

Under sina år inom näringslivet har han sett ett behov av ökad tydlighet i kvalitetschefsrollen. Det är inte alltid kristallklart vilken kompetens som efterfrågas eller vilka arbetsuppgifter som ska ingå.

– Rekryterarna har heller inte alltid koll på vilka kunskaper och färdigheter som behövs när nya kvalitetschefer tillsätts. Det finns helt klart ett behov av att som kvalitetschef få sin kompetens bekräftad, konstaterar han.

Personcertifiering i 14 länder

SFK är en av de nationella kvalitetsorganisationer som ingår i den europeiska kvalitetsorganisationen European Organization for Quality (EOQ). I 14 av länderna som ingår finns så kallade CC Agents, certifieringsorgan som är ackrediterade mot Iso 17024 för att genomföra personcertifiering för en rad olika befattningar inom kvalitetsområdet som ”quality manager” och ”innovation manager”.

Det har blivit en stor framgång och hittills har cirka 150 000 personer certifierats, framförallt i Tyskland som svarar för huvuddelen av utfärdade certifikat.

En liknande verksamhet har tidigare förekommit även i Sverige i regi av SFK, men upphörde i början av 00-talet. Nu är förhoppningen att kunna återuppta konceptet även i Sverige. En enkät gick ut till SFK:s medlemmar för en tid sedan och gav styrelsen grönt ljus för att driva frågan vidare.

– Om allt går i lås är förhoppningen att kunna genomföra en första pilot i höst, förklarar Claes Britsman.

Genomförs stegvis

SFK är ännu inte ackrediterade av Swedac för att kunna utfärda certifikat. Planen är därför att genomföra aktiviteterna stegvis. Inom EOQ förekommer tre nivåer – utbildningsintyg, diplom respektive certifikat.

Inledningsvis siktar SFK på att införa mellannivån ”diplom”, som EOQ kallar ”European Knowledge Recognition (EKR).

– För det behövs ingen ackreditering, men kräver ändå att personen kan styrka inte bara teoretiska kunskaper, utan även praktiska färdigheter utifrån den kravspecifikation som vi upprättar. En sak är att uppfylla formella kunskapskrav, men det gäller också att kunna omsätta dem i praktiken. Tanken är att konceptet ska bestå av tre dagars utbildning med efterföljande examinering, säger Claes Britsman.

Några års yrkeserfarenhet

Vilken blir i så fall målgruppen?

– Jag kan tänka mig att det är kvalitetschefer, hållbarhetschefer och andra inom verksamhetsutveckling med några års yrkeserfarenhet som vill styrka sin kompetens på det här sättet, förklarar Claes Britsman.

SFK har ingen ambition att den här typen av kompetensbekräftelse ska bli en ny intäktskälla för förbundet. Medlemsantalet har visserligen stagnerat de senaste åren och genom det här finns ändå förhoppningen att bli ännu mer relevant och intressant för kvalitetsprofessionen.

– Det gäller att hitta produkter och tjänser som skapar en positiv spiral. Den hoppas vi ska komma igång genom det här. Något liknande finns inte i Sverige och som EOQ:s nationella representant har SFK ensamrätt på konceptet, säger Claes Britsman.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.