Ledningens genomgång: Dessa brister är vanligast

Ledningssystem Revisionsledaren Lars Björkeström delar med sig av insikt och enkla tips för att förvandla ledningens genomgång till ett givande och kvalitetssäkrande möte.

Ledningens genomgång: Dessa brister är vanligast
Foto: Adobe Stock

– Det är mycket som ska hanteras under ledningens genomgång, sade Lars Björkeström, revisionsledare på Qvalify, under ett webbinarium på ämnet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Organisationens prestationer ska granskas, mål och strategier ska ses över och omvärderas, förbättringsområden ska identifieras och tidigare beslut ska följas upp, för att nämna några exempel ur agendan.

Alla som är certifierade har krav på sig att genomföra ledningens genomgång, även kallat ”management review”. Mötet kan upplevas som långtråkigt, svårt och trist, men så behöver det inte vara. Med lång erfarenhet av att både skriva och läsa protokoll från ledningens genomgång har Lars Björkeström samlat på sig en hel del tips för att förvandla mötet till en rolig och givande syssla.

Gärna oftare än en gång per år

Först och främst är det inte specificerat hur ofta ledningens genomgång ska hållas, men Lars Björkeström tycker det är lite väl sällan att ha det en gång per år.

– Jag kan tycka att man till exempel ska stämma av sina mål en gång i kvartalet.

Sedan finns det saker i mötesprotokollet som organisationer tenderar att missa eller missförstå. Certifieringarna kräver till exempel att ledningen med planerad intervall går igenom organisationens ledningssystem för att säkerställa dess lämplighet, verkan och överrensstämmelse med strategisk inriktning.

Ledningens genomgång ska också resultera i beslut eller åtgärder som rör bland annat:

 • Möjligheter till ständig förbättring
 • Behov av ändringar ledningssystemet
 • Resursbehov
 • Åtgärder som behövs när man inte uppnår mål

Status-analys-beslut

Lars Björkeström skulle gärna se att fler redovisade genomgången av ovan nämnda men genom rubrikerna ”status-analys-beslut”.

Med status menas att organisationen redovisar ett gediget underlag – det kan vara en kundundersökning, en sammanfattning av hur det har gått med målen eller en utvärdering av leverantörers prestanda – som visar hur det står till med organisationen idag.

Agenda

Lars förslag på agenda inför ledningens genomgång

 • Genomgång av föregående mötesprotokoll
 • Förändringar som berör verksamheten
 • Interna och externa revisioner – vad gick bra och vad behöver vi förbättra? Finns det avvikelser vi måste ta tag i?
 • Kundundersökningar
 • Felhantering
 • Leverantörer
 • Policys
 • Måluppfyllnad
 • Verksamhetsmål och handlingsplaner inför nästa år
 • Processer och dess prestanda – Är vi nöjda med våra processer?
 • Organisation och förutsättningar
 • Resurser
 • Sammanfattning och slutsats
 • Nästa möte – När ska det äga rum?

Rubriken ”analys” säger sig självt. Där redovisar ledningen hur man har analyserat underlaget. Här kan man ställa sig frågor som ”hur kommer det sig att kundnöjdheten har minskat?”, ”varför räcker inte våra resurser till?” eller ”vad beror denna avvikelse på?”.

Och efter analysen ska ledningen redovisa beslut man kommit fram till.

– Tyvärr hittar jag inte alltid den röda tråden mellan status, analys och beslut i protokollet. Jag brukar lyfta den och diskutera den på ställen där jag är och reviderar. Det ger mer både under mötet och efter mötet, sade Lars Björkeström.

Resurser mer än anställda

Just kategorin resurser har Lars Björkeström märkt att flera kan missförstå, att döma av protokoll. Han har sett flera organisationer syfta till enbart personal under kategorin, vilket inte är helt rätt.

– Där ska man tänka lite större. Resurser är mer än personal.

Det kan vara saker som maskiner, lokaler, mjukvara, bilar och annat som krävs för att verksamheten ska rulla på.

Det finns även andra brister Björkeström har sett genom åren, såsom:

 • Att det saknas underlag inför mötet. Man har inte gjort förarbetet.
 • Att fel deltagare medverkar på mötet. Vid något tillfälle har till exempel Lars Björkeström sett att en vd och en konsult stått för hela ledningens genomgång, vilket inte är rätt.
 • Att det saknas tydliga handlingsplaner efter mötet.
 • Att resultatet från mötet inte kommuniceras till de som berörs.

Många av dessa brister går att ducka, bara man har koll på vad som krävs av ledningen enligt standarderna. Ledningens genomgång må ta tid och vara krävande, men med god förberedelse tror Lars Björkeström att organisationer kan hitta betydligt fler förbättringsområden.

Och sen skadar det inte att ha lite kul på vägen också, vilket Lars Bjärkeström påpekade under webbinariet om ledningens genomgång.

– Igår var jag på ett ställe där det var jättekul att göra revision. De hade en punkt på mötet som var ”vad har vi förbättrat under det gångna året?”, vilket jag gillade. Ibland behöver man klappa sig själva på axeln, sade Lars Björkeström.

Lista

Lars allmänna mötestips

Innan mötet:

 • Det ska vara tydligt för alla varför vi ska ha möten och vad målet är.
 • Kom förberedd. När det gäller ledningens genomgång är det bra om underlaget för analys är klart innan mötet.
 • Skicka kallelse i god tid.
 • Ge mötesdeltagare tid och möjlighet att läsa in sig inför.

Under mötet:

 • Håll tiden.
 • Ha en tydlig agenda.
 • Roller ska vara tydliga, det vill säga vem som håller i mötet och vilka som ska delta.
 • Låt alla komma till tals – det finns krav på engagemang i ledningssystem.
 • Kom ihåg att det är okej att tycka olika.
 • Se till att fylla på energi med fika och mat.

Efter mötet:

 • Ta fram en handlingsplan.
 • Kommunicera mötets resultat till intressenter.
 • Fundera på hur man kan fortsätta utveckla mötet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.