Många tjänstemän jobbar över varje vecka

Arbetsmiljö En kvarts miljon privatanställda tjänstemän jobbade övertid varje vecka förra året, visar en färsk sammanställning från fackförbundet Unionen. Och flest övertidstimmar har de tjänstemän som inte får ersättning för sin övertid.

Många tjänstemän jobbar över varje vecka

Arbetstiden räcker inte till för många privatanställda tjänstemän att utföra sina arbetsuppgifter, visar sammanställningen som bygger på statistik som hämtats från SCBs arbetskraftsundersökningar (AKU).

Förra året jobbade mer än 224 000 av totalt 1 419 300 privatanställda tjänstemän övertid under en genomsnittlig arbetsvecka. Totalt blev det över 1,3 miljoner övertidstimmar, motsvarande nästan sex timmar per person och vecka eller nästan en hel extra arbetsdag, för de tjänstemän som jobbade över.

Läs även: Jobbstressen ger hälsobesvär.

Andelen privatanställda tjänstemän som jobbar övertid har visserligen minskat något de senaste åren, men ligger fortfarande på en hög nivå. Martin Linder, ordförande i Unionen, anser att det är en ohållbar situation:

Martin Linder, ordförande Unionen.
Foto: Camilla Svensk.

– Det är arbetsgivarens ansvar att se till att medarbetaren hinner med sina arbetsuppgifter under arbetsdagen. Om det inte finns tid till fritid, med vila och återhämtning, finns risk att allt fler drabbas av stressrelaterade sjukdomar, säger han i en kommentar.

Övertid utan ersättning

Statistiken visar också att män i genomsnitt jobbar mer övertid än kvinnor samtidigt som det finns regionala skillnader. Störst andel anställda som jobbat övertid finns i Dalarnas län (21 procent), Norrbottens län (20 procent) och Jönköpings län (19 procent), jämfört med riksgenomsnittet (16 procent).

Majoriteten av tjänstemännen som jobbar övertid får ersättning för sitt arbete. Men statistiken visar också att tjänstemän som inte får ersättning för sin övertid, som till exempel chefer som avtalat bort sin övertidsersättning, i genomsnitt jobbar fler övertidstimmar än de som får ersättning.

– Att man bytt sin övertidsersättning mot en annan ersättning, exempelvis fler semesterdagar, betyder inte att man ska jobba mer övertid. De är ersättningen för övertid som avtalats bort till förmån för annan ersättning, inte gränserna för hur mycket man ska jobba, säger Martin Linder.

Arbetskraftsundersökningar utförs löpande av SCB. Syftet är att beskriva aktuella sysselsättningsförhållanden och att ge information om utvecklingen på arbetsmarknaden.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.