Med undervisningen i fokus lyfter resultaten

Skola ”Undervisningsskicklighet i praktiken” är Sveriges nya observationsunderlag för att utveckla lärares undervisningsskicklighet. När sammanställningen av materialet gjordes var den ständiga nyckelfrågan under mer än 1 800 systematiska lektionsobservationer: ”pågår det lärande här?”

Med undervisningen i fokus lyfter resultaten
Systematiskt utvärderad undervisning ledde till högre resultat. Foto: StockAdobe

Alla är överens om att det är undervisningen som har starkast påverkan på elevernas lärande. Det är också vad den breda globala forskningen visar. Ändå finns det fortfarande ett inneboende motstånd mot att utvärdera just undervisningsskicklighet i många svenska skolor. Skolkompaniet och Fibbla Kompetens har på uppdrag gjort mer än 1800 lektionsbesök samt därpå följande samtal med varje lärare för att arbeta fram ett konkret observationsunderlag. Materialet bygger på svensk och internationell forskning, inklusive den forskning som gjorts kring vad elever förväntar sig av sina lärare som stöd för att lära – och elevernas svar motsvarar det som forskning visat är den mest framgångsrika undervisningen för lärande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

Gammal skolkultur

Enligt personerna bakom Undervisningsskicklighet i praktiken, Urban Hansson, Bernt Friberg och Mats Rosenkvist, handlar osäkerheten om en gammal skolkultur som är knepig att komma till rätta med.

– Alla lärare är värda att få feedback och möjlighet att reflektera kring sin egen undervisning. Och det är ju först när man jämför elevresultaten med undervisningens kvalitet som man kan se om den fungerar, säger Bernt Friberg.

Mats Rosenkvist.

Ett första grundläggande steg är att undersöka om läraren har och går igenom mål för vad undervisningen ska leda till för lärande. Nästa steg för läraren är att undersöka om eleverna har förstått vad de ska få möjlighet att lära sig. Ett av de stora problemen som har identifierats under de 1 800 observationerna är nämligen att under 60 procent av lektionerna var fokus på att göra istället för att lära.

– Det genomförs cirka 100 miljoner lektioner varje läsår i Sverige. Samtidigt finns det en myt om att alla skolor har olika behov av utveckling, men det stämmer inte. Våra data visar att i princip alla skolor har behov av evidensbaviserad undervisning, säger Mats Rosenkvist.

Individuellt skolarbete negativt

Inom svensk skola finns historiskt, och än idag, ett stort fokus på individuellt skolarbete såväl i klassrummet som utanför skolan. Det drabbar de som har störst behov av stöd.

– När man i stället låter elever arbeta utifrån så kallat samarbetslärande, då kan de som bemästrar ett ämne väldigt väl visa de som behöver hjälp, och läraren kan i sin tur fokusera på att hjälpa de elever som har allra störst utmaningar, säger Bernt Friberg.

Det nya konkreta utvecklingsmaterialet kan bli ett paradigmskifte för studiero, motivation, elevernas lärande och lärarnas arbetsglädje. Verktyget riktar sig till skolledare som ska organisera lektionsobservationer och kollegialt lärande tillsammans med lärarna för att sedan jämföra med elevresultaten över tid. Men trots att det kan tyckas logiskt och rimligt är det inte helt okontroversiellt.

– Det finns forskning som visar att en lärare som är skicklig på att undervisa kan ge elever ett och ett halvt års lärande på ett läsår, och de som inte är lika skickliga har gett ett halvårs lärande på lika lång tid. Jag tror de flesta vet att kvaliteten på olika lärares undervisningsförmåga skiljer sig enormt, ändå pratas det mycket lite om det, säger Bernt Friberg.

Bernt Friberg.

Redan stor efterfrågan

Han tillägger att många säkert är intresserade av att förbättra sin undervisningspraktik, men att verktygen inte har funnits där tidigare. Det enda beforskade underlag som alla skolor har haft att tillgå tidigare är den bedömningsmatiris med 16 dimensioner som Skolinspektionen tidigare delade och som skickade en tydlig signal om att det rör sig om bedömning av lärare.

Enligt Mats Rosenkvist och Bernt Friberg bör man i stället utgå från konkreta iakttagbara kriterier som baseras på vad svensk och internationell forskning har visat är effektiv undervisning för lärande. Underlaget skapar en bättre arbetsmiljö för läraren med mer arbetsro, och bättre förutsättningar för eleven att förstå och ta till sig undervisningen. Den typen av kriterier kan exempelvis vara att eleverna får respons under tiden de ska lära sig, så att de inte upptäcker att de har gjort på fel sätt när tiden är ute, eller att med relativt små medel säkerställa att en elev förstår en instruktion. 

Sedan lanseringen i fjol har nästan hundra skolor börjat arbeta med observationsunderlaget. Förhoppningen är nu att det ska bidra till att skolresultaten kommer höjas.

– Det vi ser hela tiden är att när lärarens sätt att leda undervisningen utvecklas och förbättras blir studieron bättre. Då är det självklart att man också lär sig bättre, säger Bernt Friberg.

Fakta

Fakta: Personerna bakom materialet

Urban Hansson, Skolkompaniet och Bernt Friberg, Fibbla Kompetens har sedan 2017 mejslat fram innehållet till observationsunderlaget, dokumenterat kopplingen till forskning och prövat underlaget under mer än 1 800 lektionsobservationer samt därpå följande samtal med varje lärare. De har bakgrund från många olika tjänster inom skolområdet, bland annat: lärare, rektor, skolinspektör, handledare och konsult. 

Tillsammans med Mats Rosenkvist, Bravolesson, har de skapat strukturen för och boken med och om Undervisningsskicklighet i praktiken. 

Bravolesson är en del av företaget Successful Schools som baserar sin verksamhet på svensk och internationell forskning kring framgångsrika skolor. Under de senaste tio åren har Mats arbetat tillsammans med skolchefer och alla rektorer i kommuner eller friskoleorganisationer för att förbättra strukturen för kvalitetsarbetet. 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste