Ny standard för tillgänglighet driver innovation

Förändringsarbete En ny standard gör det lättare att skapa produkter och tjänster som kan användas av alla. Smarta lösningar för tillgänglighet uppskattas ofta av många användare, vilket innebär att systemet också driver innovation.

Ny standard för tillgänglighet driver innovation

Ettgreppsblandaren i handfatet eller diskhon – i dag en självklarhet, men från början ett utvecklingsprojekt för att öka tillgängligheten för personer som har problem med att använda två kranar.

– Att arbeta systematiskt med tillgänglighet resulterar ofta i att man hittar lösningar som är bra på flera sätt. Vi gagnas alla av begriplighet och ökad användbarhet. Därför är tillgänglighetsarbete innovationsdrivande, säger Hans von Axelson, på Myndigheten för delaktighet.

Han är ordförande för den svenska grupp som medverkat till att ta fram den nya standarden för tillgänglighet, SS-EN 17161:2019. Standarden ska bidra till att produkter och tjänster blir tillgängliga och användbara för alla.

– Vi använder begreppet universell utformning för att betona att alla människor ska omfattas. Det handlar om att utvidga spektrumet av användare. Många företag är nöjda med ha anpassat sig till 80 procent av befolkningen, men då är det ju många som står utanför. Människors varierande funktionalitet måste beaktas från grunden i affärsstrategier, säger Hans von Axelson.

Åldrande befolkning förstärker behovet

En åldrande befolkning förstärker kraven på samhällen och tekniska lösningar som gör att alla, oberoende av ålder eller funktionsnedsättningar kan ta del av och bidra, menar Hans von Axelson.

Läs även: Hon tar över rodret för standardiseringen

Den nya standarden knyter an till FN:s 17 utvecklingsmål i Agenda 2030.

– Hela agendan handlar egentligen om att ingen ska lämnas utanför, men några av målen är särskilt relevanta, bland annat mål nr 10 om minskad ojämlikhet.

Standardiseringsarbetet drog igång 2014 på ett initiativ från EU-kommissionen. I Sverige har riksdagen tidigare fattat beslut om tillgänglighet och universell utformning på flera områden, och nyligen antog EU ett europeiskt tillgänglighetsdirektiv.

– De organisationer som använder den nya standarden får lättare att leva upp till gällande och kommande lagstiftning samt nationella strategier och program, säger Hans von Axelson.

Integreras med kvalitetsledningssystem

Standarden har samma struktur som ISO:s standarder för kvalitetsledningssystem. Den kan alltså integreras med dessa, men även med andra standarder, eller användas separat.

Läs även: Ny innovationsstandard publicerad

Hans von Axelson betonar att processen med att integrera tillgänglighet måste anpassas till varje organisation.

– Det handlar om att få med alla användares olika behov, egenskaper, funktionalitet och preferenser i design- och utvecklingsprocesser. Vilka använder inte ens produkter idag och vad beror det på? Eftersom väldigt få produkter existerar isolerat är det också viktigt att analysera hela användningskedjan. Användarna själva behöver involveras, säger han.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.