Preemraff går sin egen väg

Integrerade ledningssystem är ingenting nytt för Preemraff Lysekil som trots ett flertal certifieringar aldrig har haft något annat än ett enda ledningssystem.
– Det räcker, menar kvalitetschefen Tore Carrick.

Tore Carrick har varit kvalitetschef på Preemraff sedan 1991. När han kom in i företaget påbörjades ett arbete med att certifiera företaget enligt ISO 9001. Men att bygga upp ett separat ledningssystem för kvalitetsarbetet var aldrig aktuellt. I stället byggde man vidare på det ledningssystem som företaget redan hade.

– Det här med integrerade ledningssystem är ju egentligen inget nytt, säger Tore Carrick. Tidigare var det ju chefen som fattade beslut i allt. Sedan kom ISO 9001 och helt plötsligt skulle man sköta kvalitetsarbetet vid sidan om.

Allt i ett

Tore Carrick, som tidigare jobbat med olika typer av standarder inom både offshore-branschen och flyget, insåg att alla ledningssystem innehåller i princip samma element. Företaget valde därför att bygga ett ledningssystem med ISO 9004 som bas, där alla olika delar i företagets verksamhet kunde integreras.

Senare har företaget genomgått ett antal olika certifieringar, men allt är baserat på ett enda ledningssystem. Symbolen för detta är en pentagon där fem olika färger beskriver de olika aspekterna av verksamheten. Blått för kvalitet, gult för arbetsmiljö, grönt för miljö, rött för anläggningssäkerhet och lila står för ekonomi.

Genom de fem färgfälten löper fyra cirklar som visar hur allt hänger ihop i företagets olika processer. De olika processerna råvaror, utrustning, organisation och ledningssystem ska alltså alla ta hänsyn till de krav som ställs inom de olika färgfälten.

Tydliggör budskapet

– Symbolen är lätt att kommunicera ut i verksamheten och visar på ett övergripande sätt hur alla olika delarna hänger ihop och att de alla är lika viktiga, förklarar Tore Carrick.

Preemraffs verksamhet styrs av många krav, inte minst när det gäller lagstiftning. En av de stora fördelarna med ett integrerat ledningssystem är att allt på ett enkelt sätt vävs in i alla processer och rutiner. I exempelvis en instruktion för analys av prover ingår förutom produktkvalitet (analysen) även arbetsmiljö (att använda skyddshandskar), yttre miljö (att inte hälla ut provet i avloppet), anläggningssäkerhet (brandrisk) samt ekonomi (var rädd om reagensen, den är dyr).

Försöker hålla kursen

Men det är inte helt utan svårigheter som företagets ledningssystem byggts upp. Tore Carrick har gång på gång fått brottats för sin övertygelse om att allt kan samlas i ett integrerat ledningssystem.

– Det är inte bra om man tror att det behövs ett nytt ledningssystem för varje ny certifiering, det gör det inte. Vi har varit mycket försiktiga med att hoppa på nya trender även om vi ständigt utsätts för påverkan både utifrån och inifrån koncernen, säger han och konstaterar att ledningen har en mycket viktig roll i att hålla företaget på rätt kurs.

Detta gäller inte minst när det kommer en ny vd till företaget. Då finns det alltid en risk att den nye vd:n vill rita om organisationen för att på så vis sätta sin prägel på den. Här, menar Tore Carrick, har ledningsgruppen en viktig uppgift i att skola in den nye vd:n i verksamheten.

Kör sitt eget race

Tore Carrick är medveten om kraften i ett väl fungerande ledningssystem, men konstaterar samtidigt att många chefer är dåliga på att använda de ledningssystem de har.

– I stället för att referera till ledningssystemet, kör man gärna vid sidan om, säger han och förklarar att chefen på så sätt underminerar det ledningssystem som egentligen ska styra verksamheten.

Dessutom bantar många sina organisationer idag, vilket innebär att den bara klarar av att bedriva grundverksamheten. Mindre kraft blir över till att utveckla verksamhetssystemet. I stället tar man in konsulter utifrån som inte känner företaget, dess produkter och hur organisationen fungerar, som ska jobba med att vidareutveckla ledningssystemet. Detta, menar han, är ödestigert för företaget.

– En av ledningens viktigaste uppgifter är att se till att organisationen har tillräckligt mycket kraft för att förbättra verksamheten inifrån. Idag lever vi i börsstyrda tider där alla är oerhört kostnadsfixerade och det är inte bra på lång sikt för svensk industri, varnar han.

– Titta på de som lyckats bra, fortsätter han. De känner sin egen verksamhet och produktion bättre än någon annan. Dessutom har de förmågan att använda sitt ledningssystem samt vidareutveckla det för att möta nya krav.

Fakta om Preemraff Lysekil

Oljeraffenaderi som ligger vid Brofjorden utanför Lysekil. Hette tidigare Scanraff men ingår numera i Preeemkoncernen. Företaget har nära 600 anställda och verksamheten är igång dygnet runt, året om. Företaget är bland annat certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), OHS 18001 (anläggningssäkerhet), AFS 2001:1 (arbetsmiljö), ISO 17025 (laboratoriet) och ISO 45004 (inspektion). SOX (ekonomisk styrning) kommer i år.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.