Så mycket förlorar småbarnsmammor i lön – varje månad

Jämställdhet Föräldraledighet och familjeskyldigheter kan leda till stora ekonomiska avbräck, inte minst för småbarnsmammorna. Under småbarnsåren ökar lönegapet stadigt mellan män och kvinnor och uppgår till i genomsnitt 89 000 kronor per år vid 37 års ålder, visar en färsk undersökning.

Så mycket förlorar småbarnsmammor i lön – varje månad
Föräldraledigheten bromsar både karriär- och löneutveckling. Foto: Stock Adobe.

Det är Länsförsäkringar som tittat närmare på hur kvinnor halkar efter lönemässigt under småbarnsåren.

När ett par är omkring 27 år skiljer det i genomsnitt 52 000 kronor i årslön mellan en man och en kvinna, motsvarande 4 300 kronor per månad.

Men gapet växer stadigt. Tio år senare när paret är 37 år har skillnaden ökat till i genomsnitt 89 000 kronor per år, det vill säga 7 500 kronor per månad.

Beräkningen bygger på att båda jobbar heltid, men i själva verket arbetar 30 procent av kvinnorna deltid, vilket i praktiken gör löneskillnaden ännu större.

En förklaring till det stora gapet är att kvinnorna är mer hemma med barnen och tar ut 70 procent av föräldrapenningen, en siffra som knappt ändrat sig de senaste 15 åren.

Emma Persson, privatekonom, Länsförsäkringar. Foto: Adrian Leopoldson.
Emma Persson, privatekonom, Länsförsäkringar.
Foto: Adrian Leopoldson.

– Det som många kanske inte tänker på när barnen är små är att kvinnors längre frånvaro från arbetet potentiellt kan hämma deras karriär- och löneutveckling, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Fördomar hindrar

Att kvinnor tar ett större ansvar för hem och familj har mycket med fördomar att göra. Den gängse normen är att kvinnorna inte ska gå tillbaka till jobbet alltför tidigt. Nästan hälften – 43 procent – av svenska föräldrar anser att det uppfattas negativt om en mamma vill gå tillbaka till jobbet tidigare än normen föreskriver, enligt undersökningen.

Och mammorna är de som är mest negativa – i den gruppen anser 61 procent att fördomar hindrar en för tidig återgång till jobbet.

Av samma undersökning framgår också att 25 procent av föräldrarna, oavsett kön, anser att mamman de facto är bäst lämpad att vara hemma med barnen tills de börjar på förskolan.

– Det är tragiskt att fördomar ska få så långtgående effekter på den ekonomiska jämställdheten. Det sorgliga är ju att den normen också begränsar tiden som papporna får med sina barn som föräldralediga, vilket tidigare undersökningar vi genomfört visat att många ångrar senare i livet, säger Emma Persson.

Lågbetalda yrken

En förklaring till de stora löneskillnaderna är också överrepresentationen av kvinnor i relativt lågbetalda sektorer som omsorg, handel och utbildning. Kvinnor har också färre chefstjänster än män. Endast omkring 30 procent av cheferna inom den privata sektorn är kvinnor jämfört med 70 procent inom kommun och region där lönerna generellt är lägre.

– Lika lön handlar inte bara om rättvisa. De skulle också stimulera ekonomin då kvinnor skulle få mer pengar att spendera. Det skulle öka skattebasen och minska lite av bördan på välfärdssystemen, säger Emma Persson.

Undersökningen genomfördes av Novus genom intervjuer med 1 024 föräldrar med barn under 18 år.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.