Sju steg för att skapa en feedbackkultur

Ledarskap För att bli bättre behöver man öppet och ärligt ta ansvar för sina handlingar. Vill man prestera på topp behöver man också vara mottaglig för feedback. Här nedan får du sju steg för att kunna bli bättre på att ge feedback och de är utgångspunkter för att skapa en bra feedback-kultur.

Sju steg för att skapa en feedbackkultur

Kenth Åkerman är ledarskapsexpert och vet hur man bygger in en feedbackultur i vardagen. Att kunna berömma, belöna och berika är viktiga ingredienser för att vi alla ska orka att prestera, menar. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kenth Åkerman, ledarskapsexpert.
Kenth Åkerman.

Kenth Åkerman är sedan en tid tillbaka kommunikationschef i Ale kommun. Han har ett förflutet som ledarskapsexpert och mental coach och har bland annat skrivit boken ”Sluta chefa, börja leda”, om konsten att lyfta andra och varandra.

Han menar att hemligheten bakom ett bra ledarskap är att vara konstruktiv istället för att kritisera. Feedback ska bygga upp personen och förstärka det som är bra. Inte döma eller fördöma. Han menar att feedback är en avgörande del i ledarskapet, men att det är inte bara ledarens ansvar. I grunden behöver alla människor bli sedda och bekräftade, mer eller mindre beroende på personlighet, sammanhang och bakgrund.

– Vi vill helt enkelt veta att vi duger och feedback är ett sätt att säkerställa detta, säger Kenth Åkerman. Om du inte får feedback på att det du gör är okej, går motivationen ned och du börjar fundera på om du är på rätt plats och om du faktiskt är omtyckt.

Bygg bra relationer
För att ge feedback behöver man bygga en bra relation med sina medarbetare som bygger på förtroende.

– Jag måste lära känna dem jag leder. Vad de gör eller inte gör. Chefen måste visa nyfikenhet och förstå vad medarbetarna gör. Vad gör dem glada, vad ger energi och vad tar energi? Visa intresse helt enkelt, säger Kenth Åkerman.

Feedback kan vara utvecklande eller korrigerande. Med utvecklande feedback menas att återkopplingen ska bidra till att personen lär sig något och kan göra annorlunda nästa gång. Den ska bidra till personens utveckling. Förutom att feedback bidrar till ökad motivation tydliggör den även ansvaret och säkerställer att medarbetaren gör det den ska.

När det gäller utvecklande feedback är det en fördel med en coachande ledarstil.

– Feedback och coachning är väldigt snarlikt. Lyssna, ställ frågor, återkoppla och ge uppgifter. Vi har svaren själva inom oss, men vi behöver spegla oss i någon och chefen behöver formulera uppgiften, säger Kenth Åkerman.

Läs även: Uppnå Kaizen med feedback.

Feedback på beteende
Feedback ska alltid göras på resultat, beteende och agerande och aldrig på personligheten.

Hur uppfattades det du gjorde av andra? Vad kunde du gjort annorlunda? Det du gjorde var inte så smart, men det innebär inte att du inte är smart.

– Det handlar om att få människor att förstå sig själva mer.

Sök feedback själv

Men om man nu har en omgivning som inte ger någon feedback? Ja, då får man helt enkelt söka upp feedback själv tycker Kenth Åkerman. Fråga chefen eller någon annan om de kan ge dig lite återkoppling. Ställ frågor som: kan du ge mig lite tankar om vad jag borde fortsätta med och vad jag borde sluta med? Vad tycker du funkande? Då kan du också lära andra att det är okej att vända på det.

– Det kan vara läskigt att fråga om sig själv. Detta kräver givetvis lite mod och mognad både från den som frågar efter feedback och den som ger feedback. Men har man rätt relationer och atmosfär är det lättare att våga fråga.

Kenth Åkermans sju steg till en bra feedbackkultur:

Här nedan får du sju steg för att kunna bli bättre på att ge feedback och de är utgångspunkter för att skapa en bra feedback kultur.

1, Förstå vad som hindrar medarbetaren
All utveckling börjar med medvetenhet och förståelse och bli uppmärksam på vad man gör. Återkoppling på beteenden är det enklaste vägen att ge feedback. Vad gör personen mindre bra och vad ska man överväga att sluta göra?
Exempel: Är du medveten om vad du gör/hur du beter dig?

2, Bygg vidare på personens styrkor
Tala om vad personen gör bra, hitta och omfamna personens styrkor. Lyft fram goda insatser istället för att klaga på det som inte blivit gjort.
Exempel: Jag uppskattar när du … Eller: Det gjorde du mycket bra!

3, Stoppa nedskräpning
För att kunna göra en förändring och få en bra feedback kultur behöver man få personen att sluta göra det som inte hjälper. Att medvetandegöra det som sägs och görs.
Exempel: Jag ser att… Jag hör att du… Då känner jag… Hur ser du själv på saken?

4, Se på sina svagheter
Förstå dina svagheter och minimera i största möjliga mån dina brister. Minska ned tiden som du lägger på att göra saker du inte är bra på. Finns möjlighet att byta uppgift med någon annan? Skapa perspektiv på ditt beteende aktivitet genom att fråga sig: Varför gör jag det? Vem gör jag det för eller med? När gör jag det? Vad handlar det om? Synen på uppgiften kan förändras. När man får ett riktigt bra skäl till varför man ska göra den blir man mer motiverad.

5, Berätta för andra vad du är bra på
Då får du in återkoppling som en naturlig del som bidrar till feedback-kulturen. Det är inte skrytsamt att lyfta det man är bra på. Lyft fram den tysta kunskapen, den som man inte alltid känner till.

6, Be om hjälp
När du vet vad du behöver och vill bli bättre på, tveka inte att be om hjälp. Det är inte ett tecken på svaghet utan på styrka.

7, Skapa nya goda vanor
Utan feedback blir det svårt att förändra. När du får feedback funderar du hur du kan göra annorlunda för att skapa nya, bra vanor.

Läs även: Så ger du tuff feedback-utan att knocka medarbetaren.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.