Skilda kvalitetsdefinitioner skapar missförstånd

Forskning Att lagstiftare, myndigheter och medarbetare definierar kvalitet på olika sätt kan skapa missförstånd och problem. Det framgår av en färsk avhandling som granskat hur kvalitetsbegreppet används inom svensk kommunal vuxenutbildning.

Skilda kvalitetsdefinitioner skapar missförstånd
Kvalitet definieras på olika sätt inom vuxenutbildningen. Foto: Stock Adobe.

I avhandlingen ”Quality Problems in Swedish Municipal Adult Education: The Micropolitics of Quality Construed in the Audit Society” har Johanna Mufic, fil dr vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL, vid Linköpings universitet granskat hur olika parter skriver och talar om kvalitet inom svensk kommunal vuxenutbildning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det är inte fel att följa upp och mäta, men blir problem om man inte kan prata om kvalitet på något annat sätt än som något som ska vara mät- och uppföljningsbart, menar hon.

– Då finns en risk att vi missar mer komplexa och svårfångade aspekter av kvalitetsbegreppet. Begreppet fylls ofta med olika innebörder och det är viktigt att vi ifrågasätter dessa olika betydelser av kvalitet, säger Johanna Mufic.

Granskat olika dokument

I avhandlingen har hon granskat olika dokument som till exempel skollagen, läroplanen, offentliga utredningar och Skolinspektionens granskningar. Men hon har även observerat samtal mellan skolinspektörer, skolledare, lärare samt studie- och yrkesvägledare.

– Vid samtalen talades det generellt ganska lite om kvalitet och mer om vem som ansvarar för olika områden. Lärare använder också ordet kvalitet ganska sällan utan talar oftare om hur det vardagliga arbetet ska organiseras och utföras, säger Johanna Mufic.

Översköljdes av power point

I vuxenutbildningspolicy beskrivs däremot kvalitet ofta i termer av ”problem” eller något som behöver förbättras. I dokumenten beskrivs kvalitet i relation till elevers bristande måluppfyllelse och genomströmning.

I Skolinspektionens tematiska granskningar finns både en kvantitativ uppfattning om kvalitet, som något som är mätbart och uppföljningsbart, men också en mer kvalitativ konstruktion av begreppet.

– Jag hörde skolinspektörer som sade att de översköljdes av fina powerpoint-bilder när de var ute på granskning, men att de nu ville se något mer än bara fina nyckeltal. De ville veta vad som fanns bakom ytan som visades upp, säger Johanna Mufic.

Olika kvalitetsbegrepp skapar konflikt

En svårighet med gemensamma, kvantitativa mått på kvalitet är att de inte tar hänsyn till olika förutsättningar i olika kommuner.

Ett annat problem är att de olika sätt som det talas och skrivs om kvalitet även kan stå i konflikt med varandra och ge oförutsedda effekter. Om till exempel komvuxelever lämnar utbildningen i förtid för att de får arbete är det positivt för individen och ligger väl i linje med vuxenutbildningens övergripande syfte samtidigt som det rimmar illa med målet att reducera studieavbrotten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste