nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Jan Johansson, professor Luleå tekniska universitet.

Smarta fabriker ställer nya krav på arbetet

I takt med att fabrikerna blir allt mer digitala ställs nya krav på de anställda och på hur arbetet bäst bör organiseras. I ett industrinära projekt vid Luleå tekniska universitet undersöker forskare i arbetsvetenskap hur svensk metallindustri kan förbereda sig inför den fjärde industriella revolutionen.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

– Många har en bild av stålbranschen som ”dark, dirty and dangerous”. Men det är en bransch i förändring där allt mer automatiseras. Snart kör truckarna själva också, säger Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, som är projektledare.

Projektet ”Attraktiva arbetsplatser genom Industri 4.0” finansieras av Vinnova, SSAB och IF Metall med totalt fem miljoner kronor.

Industri 4.0 är ett industrikoncept där alla maskiner länkas samman via internetbaserade systemlösningar. Maskinerna kan kommunicera med varandra och ta egna beslut, vilket innebär att fabrikerna kan bli nästan helt autonoma i framtiden. Det innebär i sin tur att arbetsuppgifter och yrkeskunskaper hos nuvarande och framtida arbetskraft kommer att förändras.

I projektet fokuserar forskarna på tre yrkesgrupper: processoperatörer, underhållspersonal och entreprenörer. För processoperatörerna kan digitaliseringen innebära att gamla praktiska yrkeskunskaper ersätts med avancerat kontrollrumsarbete och krav på att kunna tolka, förstå och styra processen, analysera avvikelser och fatta självständiga beslut när problem dyker upp.

– Ju mer automatiska systemen blir, desto viktigare blir övervakning och underhåll. Samtidigt skapar digitaliseringen möjligheter att decentralisera styrningen av produktionen, kanske till och med till ett annat land. Det gör att vi behöver hitta nya sätt att organisera arbetet, förklarar Jan Johansson.

Mer kontrollrumsarbete med fler kvalificerade arbetsuppgifter leder också till en säkrare arbetsmiljö. Förhoppningsvis kan denna förändring bidra till att attrahera fler kvinnor till stålindustrin, något som branschen måste jobba aktivt för, menar Jan Johansson:

– Teknik är fortfarande ganska associerat till män och manlighet, speciellt vid mansdominerade industrier. I det här projektet ska vi söka vägar för att undvika sådana kopplingar.

En risk med Industri 4.0 är att arbetet blir utarmat, att datasystemen tar hand om så mycket att det bara blir restuppgifter kvar för de anställda.

– Vår forskning handlar om att tillsammans med SSAB och IF Metall bygga upp en beredskap inför förändringarna. Genom att vi har anställda med redan från början tror vi att vi kan hitta bra lösningar för hur framtidens attraktiva arbetsplatser i stålindustrin kan utformas. Vi kan inte vara rädda för den nya tekniken. Håller vi fast vid det gamla förlorar vi konkurrenskraft i världen, svensk industri slås ut och vi blir arbetslösa, säger Jan Johansson.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Småprat skapar förtroende

Expertens 7 råd om förändringsledning

Globalisering, digitalisering, ökad konkurrens. Dagens ledare har att manövrera i ett landskap som präglas av ständiga förändringar.
– Nu har det blivit ännu viktigare med ett personligt ledarskap som präglas av förtroende och tydlighet, säger Gunnar Ekman, ekonomie doktor och före detta polis som numera utbildar och föreläser om ledarskap och förändringsarbete.

Hitta rätt tajming för problemlösning

Recension

I denna underhållande och väl underbyggda bok ger Daniel Pink råd om bättre tajming i allt från studier och arbete till träning och relationer. Kapitlen avslutas med tips som underlättar att omsätta insikterna i handling.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.