Statlig miljardsatsning på digitalisering – ”Sverige ska ta en ledande roll”

Innovation Vinnova och den svenska industrin har länge observerat ett behov av en mer kraftfull och sammanhållen satsning på innovativ digitalisering. Nu är en långsiktig miljardsatsning i full gång med spännande utlysningar inom allt från avancerad artificiell intelligens till deeptech och jämställdhet inom industrin. 

Statlig miljardsatsning på digitalisering – ”Sverige ska ta en ledande roll”
Jessica Svennebring, Vinnova.

Tillsammans med flera andra myndigheter fick Vinnova i januari 2021 i uppdrag från regeringen att ta fram ett underlag med förslag på satsningar, och i januari 2022 sjösatte Vinnova projektet Avancerad digitalisering.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Jessica Svennebring är enhetschef för enheten Industriell utveckling på Vinnova. Hon är stolt över satsningen som görs ihop med flera olika teknikföretag, där Ericsson, Saab och ABB är de mest framträdande namnen i dagsläget.

– Det här är inte ett program för endast de tre, men de har länge tillsammans med teknikföretagen synliggjort det här växande behovet. Nu vänder vi oss dock mot hela näringslivet och hela svenska industrin för att bredda satsningen – inte minst för att kunna ta fram hela behovsbilden, säger Jessica Svennebring

I regel står Vinnova för 50 procent av finansieringen i ett innovationsprojekt. Den andra halvan står samarbetsparten för. Jessica Svennebring tror att Sverige har goda chanser att återfå sin ledande roll som innovationsland inom industrins avancerade digitala lösningar. 

– Sverige ligger relativt bra sett om man tittar på innovationsindex globalt, men det finns andra länder som helt enkelt satsar enormt mycket mer pengar just nu. Däribland USA, Sydkorea och Finland. Vi har sett i våra analyser att Finland lägger cirka 8-900 miljoner kronor per år på digital innovation. Vi behöver investera mer nu för att stärka vår konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar för att inte halka efter, säger hon.

Genomtänkta investeringar

Att staten och privata aktörer med full kraft börjar skjuta in miljardbelopp för att hålla tempo med omvärlden skulle kunna väcka farhågor. Hur vet man att pengarna faktiskt leder till en snabbare och starkare digital utveckling? Svaret är att skapa en stor bredd på aktörer i satsningens ekosystem. För Vinnovas del handlar det om att rekrytera experter till olika sorters programråd som kan utvärdera hur konstruktiva och lönsamma olika typer av investeringar kan tänkas bli. Med hjälp av experternas samlade kompetens minimeras riskerna för resursslöseri förklarar Jessica Svennebring.

– De som sitter i programråden kommer ha mandat att ta fram strategier och färdplaner, hantera och ge rekommendationer för ett visst antal miljoner åt gången. Är det exempelvis en utlysning vi ska göra i en särskild situation eller är det en innovationstävling som ger bäst resultat? 

Den yttersta målsättningen är att få ett smart och säkert flöde av data mellan komplexa system av system, till exempel mellan olika leverantörer inom en och samma bransch eller mellan branscher – oavsett hur komplexa de olika systemen är. Jessica Svennebring tar en autonom flygplats som exempel, där data kan skickas från en paketleverantör till en drönare till flygledartornet och sedan vidare därifrån. Det här kan ingen lösa på egen hand utan förutsätter samverkan i nya ekosystem och fokus på både innovation och att utveckla förutsättningar för test- och demonstrationsanläggningar.

Hur ska vi attrahera och involvera den här gruppen för att ta del av all kompetens?

Som en del i den målsättningen skulle hon också vilja se ett större lärande mellan olika industriföretag och att det blir enklare att dela på spetskompetenser, snarare än att specialinriktade industrier fortbildar sig på varsitt håll.

Avancerad digitalisering handlar också om att kunna spana in i framtiden förklarar Jessica Svennebring. Vi vet hur behoven ser ut idag men vi behöver också kunna sia om vilka digitala verktyg som nästa generation kan tänkas behöva imorgon.

– Sverige ska vara en ledande forskningsnation och ta fram avancerade digitala lösningar. Vi ska gå i täten gällande attraktionskraft och såväl dra till oss de bästa experterna som bibehålla kompetensen över tid.

Jämställdhet i fokus

I det regeringsuppdrag som Vinnova utgår ifrån pekar regeringen ut digitalisering som en viktig faktor och möjliggörare i klimatomställningen såväl som jämställdhet- och mångfaldsarbetet. Därför går en specifik del av uppdraget ut på att få fler kvinnor till området. 

– Hur ska vi attrahera och involvera den här gruppen för att ta del av all kompetens? Hur arbetar företagen med att göra det? Det ska bland annat utlysningen ”Nya verktyg och metoder för jämställdhet i den digitala teknikutvecklingen” främja. 

Tiden att skala upp är nu framhåller Jessica Svennebring. Sverige finns på många andra länders karta vilket underlättar för kommande globala samarbeten.

– Det är många som aktivt hör av sig och vill samarbeta med Sverige. Bland annat internationella samarbeten inom utveckling av 5G och 6G. Där vill vi se att Sverige kan ta en ledande roll, säger hon. 

Fakta

Om Avancerad Digitalisering

• Programmet utgår från ett regeringsuppdrag och syftar till att skala upp insatserna inom innovativa digitaliseringsprojekt.

• Fram till och med 2027 ska Vinnova satsa minst 2,3 miljarder kronor på projekt som bidrar till att utveckla kraftfulla digitala lösningar i Sverige som ger svensk industri en ledarroll i världen.

• Vinnova har redan fler än 90 projekt i gång inom Avancerad digitalisering som tillsammans omsätter en miljard kronor

• Programmet riktar sig till aktörer som i samverkan kan bidra till att utveckla avancerade systemlösningar och de förmågor som krävs för att dra nytta av dessa – och därmed stärka den internationella konkurrenskraften hos svensk industri.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.