Han listar fem avgörande faktorer för lyckad digital transformation

Digitalisering Det är på allas läppar, men samtidigt talar forskning för att offentlig sektor brottas med att förverkliga framgångsrik digital transformation. Ett av skälen är organisationers förmåga, eller kanske oförmåga, till IT-anpassning.
– IT-anpassning handlar inte om IT, utan om människor, säger Gideon Mekonnen Jonathan.

Han listar fem avgörande faktorer för lyckad digital transformation
Gideon Mekonnen Jonathan är forskare vid Stockholms universitet. Foto: Adobe Stock / Stockholms universitet

Gideon Mekonnen Jonathan är forskare vid institutionen för data- och systemvetenskap på Stockholms universitet. I sin avhandling har han undersökt IT-anpassning inom offentlig sektor samt vad som måste göras för att lyckas med digital transformation. Enligt Boston Consulting Group misslyckas 78 procent av alla digitaliseringsprojekt inom offentlig sektor. Detta är ett stort problem, främst inom utvecklingsländer. Sverige ligger relativt långt före i utvecklingen, men enligt Gideon Mekonnen Jonathan är offentliga aktörer i Sverige varken bra eller dåliga på IT-anpassning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Man kan definitivt bli bättre. En sak som förvånade mig var att ledarna var medvetna om vad som krävs för IT-anpassa verksamheten. Problemet ligger i att regelverk hindrar dem från att vara flexibla, säger han.

Fem faktorer

De politikiska ambitionerna är höga vad gäller digitalisering. Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, och kraven vad gäller IT-anpassning är också höga från medborgares håll. Men inte nog med att regelverk hindrar offentliga aktörer från att vara flexibla, de kämpar också med hinder såsom kompetensbrist, oförmåga att möta löneläget på den privata sidan, föråldrade IT-system och ett inbyggt motstånd mot förändringar.

– Vissa hinder måste de offentliga aktörerna komma på själva hur de ska lösa, såsom hur de ska göra sig av med föråldrade tekniska system som det har investerats en massa pengar i. Andra hinder kräver politiskt engagemang, till exempel vad gäller kompetensbristen, säger Gideon Mekonnen Jonathan.

Han har kommit framtill fem faktorer som krävs för att för att förbättra IT-anpassningen, och därmed lyckas med den digitala transformationen:

  1. Accepterande organisationskultur – Organisationer måste ha en kultur som främjar risktagande, accepterar misslyckande och välkomnar förändring samt innovationer. Kulturen är den mest avgörande faktorn när det kommer till IT-anpassning inom offentlig verksamhet.
  2. Agil struktur – En struktur som möjliggör kunskapsutbyte och samarbete mellan avdelningar måste etableras. Gideon Mekonnen Jonathans avhandling visar att framgångsrik digital transformation är ett resultat av strukturer som leder till snabba beslut, kommunikation och informationsutbyten.
  3. En ledare med helhetssyn – Av ledarna krävs förståelse och kommunikation kring nyttan av IT, samt förmågan att kunna föra alla samman mot samma mål. För det måste ledaren vara beredd på att ta sig an en ny roll och ny kompetens.
  4. HR – Ta vara på mänskliga resurser inom organisationen och utveckla deras kompetens inom IT. Att dra nytta av sina mänskliga resurser är bra för digital transformation. Offentlig sektor kan inte mäta sig med privata aktörer vad gäller lön och kommer troligtvis därför inte anställa de mest kompetenta på marknaden. Därför måste ett system etableras som identifierar, skapar och delar kunskap inom organisationen.
  5. Strategi byggd för och med kund – Samarbeta med organisationer, myndigheter och medborgare för att utbyta kunskap och för att hitta lösningar som passar intressenter.

Svårt att anamma

När Gideon Mekonnen Jonathan inledde sin forskning antog han att så länge man har rätt folk så kommer den digitala transformationen att bli enkel.

– Men under intervjuerna med dessa offentliga aktörer förstod jag det handlar mer om att kunna ändra sina medarbetares attityd, kunskap och förmåga gentemot IT-anpassningen, ledda av en inspirerande ledare. Därför säger jag att kultur är nyckeln.

Men faktorerna du nämner är inte främmande för våra läsare, och troligtvis inte för dem som du intervjuat. Varför sker det inte då, tror du?

– Vissa av dessa saker har man på plats. Organisationerna i Sverige är inte särskilt hierarkiska till exempel. Men vissa faktorer är svårare att anamma. Det hela handlar om ansvar. Vem är villig att ta risken?

Vad är det främsta du vill att läsaren tar med sig av ditt forskningsbidrag?

– Att IT-anpassning inte handlar om IT, utan om människor. Vi måste förstå digitaliseringens potential för att kunna dra nytta av den, säger Gideon Mekonnen Jonathan.

Läs avhandlingen här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.