Verktyg ska underlätta digi-transformation inom offentlig sektor

Digitalisering Antalet digitala hjälpmedel och tjänster inom offentlig sektor ställer ökade krav på digital kompetens hos anställda. Därför utvecklas ett verktyg för självuppskattning av digital kompetens vid Centrum för tjänsteforskning (CTF).

Verktyg ska underlätta digi-transformation inom offentlig sektor
Karin Ahlin, postdoktor vid Centrum för Tjänsteforskning.

Med hjälp av verktyget skattas medarbetares förmågor att kritiskt förstå och framgångsrikt kunna använda digitala hjälpmedel för att lösa arbetsuppgifter inom organisationen. Självuppskattningarna bygger på påståenden inom kategorierna: teknik och infrastruktur, kultur och kompetens, interaktion, formell struktur och motivation.

– Digital kompetens en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med den digitala transformationen och därmed införandet av ny teknologi och digitala arbetssätt, säger Karin Ahlin, postdoktor i informatik, i ett pressmeddelande. Hon fortsätter:

– Vårt verktyg används för att kartlägga digital kompetens hos medarbete på gruppnivå. Resultatet blir ett stöd för chefer och ledare i utvecklings- och förändringsarbete och underlag för riktade insatser som underlättar införandet.

Framtiden kräver högre kompetens

Karin Ahlin har utvecklat det forskningsbaserade verktyget tillsammans med Östersunds kommun och företaget Dimatech. Det initiala arbetet har skett inom ramen för ett Interregprojekt med fokus på framtidens hälsolösningar. Nästa steg är nu att använda verktyget i offentlig sektor. Allt fler arbetsuppgifter ersätts av digitala tjänster och hjälpmedel, till exempel digitala kallelser till vårdbesök. Karin Ahlin menar att utvecklingen ställer krav på varje enskild medarbetare och det är ofrånkomligt att den digitala kompetensen behöver vara hög, samt att utbildning måste genomföras av arbetsgivaren.

– Nu vill vi få kontakt med ett tiotal offentliga organisationer som är intresserade av att använda verktyget under en tvåårsperiod mot en licenskostnad för ett år, säger Karin Ahlin.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.