Storföretagen bäst på sociala medier

Kontaktcenter Företag använder sociala medier främst för att stärka varumärket, och bäst är de större företagen där många har en utarbetad policy på plats. Det visar statstik från SCB.

Sociala nätverk som Facebook och Linkedin är den vanligast typen av sociala medier hos företag med tio anställda och fler.

Statistiska centralbyråns undersökning om it-anvädningen på företag visar att av de största företagen med över 250 anställda använder sig 69 procent av sociala medier. I de mindre företagen mellan 10–49 siffran endast 41 procent.

De största drivkrafterna bakom att använda sociala medier är att utveckla företagets varumärke och image, samt att marknadsföra produkter.

Många analytiker och experter pekar på vikten av att ha en policy för hur man agerar i sociala medier. På storföretagen har ungefär hälften en formell policy medan frågan hamnar längre ner i prioriteringslistan för småföretagen, där har endast 13 procent en policy på plats.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.