Sundbyberg bäst på kvalitetsinfo på webben

Sundbybergs kommun är bäst på att informera invånarna om välfärdstjänsternas kvalitet. Men flera andra kommuner får bottenbetyg, visar ny granskning.

20 av 21 poäng. Sundbyberg fick överlägset flest poäng när Svenskt näringsliv granskade hur bra kommunerna är på att kommunicera ut kvalitetsindikatorer på de tjänster man tillhandahåller invånarna.

Under hösten surfade Svenskt näringslivs anställda runt på landets kommunsajter för att bedöma hur lätt det är att få tag på information om välfärdstjänsternas kvalitet. Totalt granskades 290 sajter. De poängsattes bland annat utifrån om kvaliteten överhuvudtaget redovisas och om resultat från brukarenkäter finns tillgängliga.

– Sundbyberg visar på ett föredömligt sätt hur en kommun kan redovisa kvaliteten i välfärdstjänsterna och därmed hjälpa medborgarna att välja rätt, säger Robert Thorburn, ansvarig för undersökningen på Svenskt Näringsliv.

Dåligt snittbetyg

Att Sundbyberg ligger långt fram i kvalitetstänkandet har Kvalitetsmagasinet skrivit om tidigare. I höstas startade kommunen ett kvalitetskansli för att höja nivån på arbetet. Ett av målen då var just att ge kommuninvånarna lättillgängliga jämförelsetal och resultat från kvalitetskontroller för att hjälpa dem att välja bland olika välfärdsalternativ.

Kommunernas medelpoäng i Svenskt näringslivs granskning blev endast 3,6 poäng. Och över hälften av kommunerna fick under fyra poäng.

– I många kommuner har alltså medborgarna mycket svårt att göra informerade val av skola, hemtjänst eller äldreboende. Detta trots att valfriheten är ett faktum inom skolan och att många kommuner infört valfrihet inom äldreomsorgen, konstaterar Robert Thorburn.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.