Swedac öppnar för fördjupad tillsyn inom bilbesiktningen

Ackreditering Den omreglering av bilbesiktningen som genomfördes för drygt tio år sedan har inte i alla delar nått sina syften, enligt en rapport från Riksrevisionen. Swedac, som har en viktig roll för att kvalitetssäkra verksamheten, planerar nu för fortsatt förbättringsarbete med bland annat fördjupad tillsyn.

Swedac öppnar för fördjupad tillsyn inom bilbesiktningen
Swedac kvalitetssäkrar besiktningsorganen genom ackreditering. Foto: Stock Adobe.

2010 avskaffades statens monopol på bilbesiktning och istället infördes ett öppet, konkurrensutsatt system. Alla besiktningsorgan som är ackrediterade av Swedac har nu rätt att utföra besiktning samtidigt som de tekniker som utför besiktningarna måste vara certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Totalt finns i dag ett tiotal företag, stora som små, som utför besiktning vid drygt 500 stationer.

Splittrad bild

Syftet var att omregleringen skulle leda till bland annat större valfrihet för kunderna och pressade priser med oförändrade krav på trafiksäkerhet och miljökontroll.

Men den granskning som Riksrevisionen nu gjort visar på en splittrad bild. Tillgängligheten och valfriheten har visserligen ökat, men samtidigt har även priser och klagomål gått i höjden.

Riksrevisionen riktar bland annat kritik mot Transportstyrelsen som i praktiken avvecklat sin tillsyn av besiktningsmarknaden och därmed inte lever upp till sitt tillsynsansvar.

Kvitto på kvalitetssäkring

I rapporten framhålls däremot att Swedac arbetar ändamålsenligt med kvalitetssäkring av besiktningsstationerna. Inte minst lyfts myndighetens arbete med att anpassa ackrediteringsprocessen till nya förutsättningar fram som något positivt.

Michael Johansson, enhetschef fordon och kontroll, Swedac.
Michael Johansson, enhetschef fordon och kontroll, Swedac.

– Vi välkomnar granskningen och ser Riksrevisionens rapport som ett kvitto på att ackreditering är ett fungerande verktyg för kvalitetssäkring, säger Michael Johansson, enhetschef för fordon och kontroll på Swedac.

Men Riksrevisionens rapport pekar också på möjligheter till förbättringar inom vissa områden. Det gäller bland annat möjligheten att dela data mellan Transportstyrelsen och Swedac.

– I den frågan har vi samma uppfattning som Riksrevisionen. Med mer data skulle vi kunna rikta vår tillsyn mot de aktörer och områden där vi ser störst behov, förklarar Michael Johansson.

Utökad vandelsprövning

I Swedacs ackrediteringsprocess ingår även så kallad vandelsprövning av vissa nyckelpersoner i besiktningsföretagen. Riksrevisionen föreslår att fordonslagen ändras så att den vandelsprövning som i dag görs på endast vissa befattningshavare i fortsättningen ska omfatta hela styrelsen och att en uppföljning av prövningen ska göras vid den återkommande tillsynen vart fjärde år.

– Förtroendet för besiktningsbranschen är viktigt och en utökad vandelsprövning kan bidra till det. Vi ska därför se över hur vi kan bidra ytterligare till detta i avvaktan på en eventuell regeländring, säger Michael Johansson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.