Varannan ung person känner sig trygg på arbetsmarknaden

Arbetsmarknad Coronapandemin har inte påverkat ungas syn på jobb och arbetsmarknad i samma utsträckning som det tidigare befarades. Det visar en ny undersökning i åldersgruppen 16 och 30 år från Insight Intelligence.

Varannan ung person känner sig trygg på arbetsmarknaden
Kvinnor är mer oroliga för sina jobb än män. Bild Adobe Stock.

Hur trygga unga känner sig på arbetsmarknaden idag beror på flera aspekter. Främst styrs det av utbildningsnivå, anställningsform och branscher. Hälften uppger att de känner sig trygga på arbetsmarknaden. Lika många svarar att de känner sig oroliga över pandemins påverkan på deras möjligheter att få ett jobb, vilket är några fler än förra året.

De som är oroade för att bli av med sitt jobb som följd av pandemin har minskat från 27 procent till 17 procent, alltså tio procentenheter. En möjlig förklaring till minskningen är att de personer som var rädda att bli av med sina jobb under förra året då pandemin bröt ut fortfarande har kvar sina jobb idag. Ovissheten för vad som väntade var orsaken till deras rädslan men nu, ett år senare, har den oron klingat av. Kvinnor är däremot mer oroliga än männen.

Var man befinner sig på arbetsmarknaden påverkar känslan av trygghet konstaterar rapporten. Bland de med fast anställning svarar sju av tio att de känner sig trygga på arbetsmarknaden. Samtidigt är det bara tre av tio samma som har en tillfällig anställning att de känner sig trygga. Även här skiljer sig svaren mellan kvinnor och män. Det är fler kvinnor än män som känner sig otrygga på arbetsmarknaden.

Utbildning skapar trygghet

Det finns även en korrelation mellan utbildningsnivå och upplevd trygghet på arbetsmarknaden. Högskole- och universitetsutbildade känner sig tre gånger så trygga jämfört med de som enbart har en grundskoleutbildning. Rapporten visar att att klyftorna mellan de olika grupperna har förstärkts på grund av pandemin.

I undersökningen tillfrågades även respondenterna huruvida de tror att pandemin kan ha lett till positiva förändringar. Var fjärde person svarar att arbetsmarknaden har påverkats positivt under det senaste året. Det rör sig huvudsakligen om tre punkter: distansarbete, digitalisering och ökat förtroende för vården. Distansarbetet ser många som en fördel då det är lättare att anpassa schemat till sitt vardagsliv. Andra tror också att digitaliseringen kommer öppna upp för nya vägar in till arbetslivet. En tredje grupp menar att vårdyrken blir mer uppmärksammade och att detta förhoppningsvis kan leda till bättre villkor för de som jobbar där.

Undersökningen är gjord på intiativ av Insight Intelligence som för sjunde året. Unga personer mellan 16 och 30 år har intervjuat för att få inblick i deras syn på arbetsmarknad, karriär och arbetsgivare. Tillsammans med Trygghetsfonden TSL, Vattenfall, Installatörsföretagen och Västra Götalandsregionen har man sammanställt svar från 1000 unga personer spridda över hela landet för att få deras perspektiv av arbetsmarknaden.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.