Mer än 100 ärenden per handläggare

Arbetsmiljö Handläggare inom socialtjänsten går på knäna. Fackförbundet Vision vill nu ha ett mått på hur många ärenden per handläggare som är rimligt.

Mer än 100 ärenden per handläggare

Bristande resurser på flera plan, en orimlig arbetsbelastning och personalbrist. Situationen inom socialtjänsten präglas också av nyanställda som blir utan introduktion, it-stöd som sviker, chefer som inte hinner leda och om professionella medarbetare som blir sjuka av stress eller slutar.

Läget är akut, enligt Veronica Karlsson, förbundsordförande i Vision, som nu uppmanar regeringen att omgående tillsätta en socialtjänstkommission. Dessutom vill hon att Socialstyrelsen får i uppdrag att utforma riktlinjer för ett nationellt mått på antal ärenden per handläggare.

– Vi behöver ett nationellt mått som tar hänsyn till ärendenas komplexitet och medarbetarnas erfarenhet. Med allt för många ärenden på bordet finns det en risk att varje enskild individ inte får rätt stöd. Våra medlemmar berättar själva att tidsnöden redan i dag innebär att vissa frågor aldrig ställs – eller att svaren inte hinner tas om hand på rätt sätt, säger Veronica Karlsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.