3 faktorer för framgångsrik realisering av ny strategi

Förbättringsarbete Vad krävs för att realiseringen av en ny strategi ska bli framgångsrik? Tre nyckelfaktorer är direkt avgörande för att strategiarbetet inte ska bli bortkastade pengar, framgår av en färsk studie.

3 faktorer för framgångsrik realisering av ny strategi
Ett gemensamt mindset krävs för att strategiarbetet ska bli framgångsrikt. Foto: Stock Adobe.

Det är BTS Group, ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm och representation i sex världsdelar, som undersökt orsakerna till varför många strategiimplementeringar misslyckas. Av studien framgår att närmare 70 procent av de strategiförändringar som initieras fallerar vid implementering, trots att strategin är välutformad och stora resurser lagts ned.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Utmaningar i förändringsarbetet

Anna Sandberg, chef för BTS i Norden, pekar på några utmaningar i förändringsarbetet.

– Den stora utmaningen ligger i traditionella strukturer, arbetssätt och en kultur som byggts upp under lång tid, vilket skapar silos och långsamt beslutsfattande, säger hon i en kommentar.

En annan dimension är det förändringstryck som ligger på ledarna och som kräver en förmåga att både kunna prestera i nuvarande affärsmodell och samtidigt driva förändringar mot morgondagens.

– Det behövs engagerade ledare i hela organisationen som får testa och träna i en simulerad miljö som speglar varje organisations unika situation, förklarar hon.

Tre nyckelfaktorer

I sin undersökning lyfter BTS fram tre nyckelfaktorer för att framgångsrikt realisera en ny strategi. Det handlar bland annat om ett gemensamt mindset som främjar tempo, samarbete och engagemang.

Varje medarbetare måste också förstå hur strategin är kopplad till den individuella rollen – hur var och en kan bidra till genomförandet.

Dessutom är förmågan att implementera strategin i alla delar av organisationen tillsammans med en tydlig gemensam riktning avgörande för att strategiimplementeringen inte ska vara bortkastade pengar.

– De flesta bolag fokuserar på samsyn och implementeringsförmåga, men mindset och förhållningssätt har också stor betydelse för att strategin ska bli framgångsrik. I en värld som snurrar allt fortare gäller det att kunna fatta snabba beslut och mobilisera organisationen, säger Anna Sandberg.

Snabbhet till marknaden

Stora globala marknadsledare utmanas av nya uppstickare och därmed är snabbhet till marknaden den nya valutan, menar hon.

– Ska man behålla sin marknadsposition krävs det brett samarbete och beteendeförändringar för att skapa de förutsättningar som krävs för implementering av nya strategier, utveckling och höjd innovationstakt, sammanfattar Anna Sandberg.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.