Glasklar strategi gav kvalitetspris

Kvalitetsutveckling Fönster- och dörrtillverkaren NorDan Sverige AB har de senaste åren tagit stora strategiska steg inom bland annat digitalisering och hållbarhet för att kunna parera nya utmaningar på marknaden. En solid grund på operativ nivå med bland annat effektiva produktions- och ledningssystem ger utrymme för att kunna ligga i framkant även på det strategiska planet.

Glasklar strategi gav kvalitetspris
Dag Kroslid, vd, med delar av ledningsgruppen: fr v Ulf Rickardsson, Helena Sjölin, Maria Johansson och Jörgen Olsson. Foto: Lasse Edwartz

Det första som möter besökaren i entrén på NorDan Sveriges huvudkontor i Tanumshede, norr om Uddevalla, är den flera meter långa raden av diplom. Hittills har företaget tagit emot sju utmärkelser för sitt framgångsrika arbete med kvalitetsutveckling – Team Excellence Award och Lennart Sandholm Price 2018, Årets Leanbyggare 2019 och nu senast SIQ:s Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling, för att bara nämna några exempel.

FAKTA

Om NorDan

NorDan Sverige AB ingår i familjeägda NorDan gruppen med huvudkontor i Moi i södra Norge samt 2 500 anställda och cirka fyra miljarder svenska kronor i omsättning. Koncernen har tre fabriker i Norge, tre i Sverige, tre i Polen, en i Danmark samt en i Litauen. Huvudmarknaderna är Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien och Irland.

– Utmärkelserna är en viktig komponent i vårt förbättringsarbete. De ger organisationen inspiration och är en bekräftelse på att vi är på rätt väg, understryker Dag Kroslid, som är vd för NorDan Sverige sedan 2014 och som även sitter med i den norska koncernledningen.

Firar framgångarna

Dag Kroslid har en civilekonom- och doktorsexamen inom industriell ekonomi med fokus på kvalitetsutveckling från Linköpings universitet samt innehar en styrelseplats i såväl SIQ:s intressentförening som Lean Forum Bygg.

Sedan han tillträdde som vd har stor uppmärksamhet riktats mot företagets insatser inom kvalitetsutveckling. Samtidigt är han noga med att betona att kvalitetsutveckling handlar om ett lagarbete. NorDans framgångar bygger på hela organisationens insatser – varenda medarbetare inom produktion, försäljning och administration är lika viktig.

– Därför ser vi alltid till att fira våra framgångar tillsammans. När vi fick SIQ:s erkännande i februari ställde vi till med stor fest här i Tanumshede – byggde upp en stor scen i fabriken, anlitade professionella musiker och bjöd personalen på semla och bubbel, berättar han och visar en film från festligheterna.

Inte störst – men ledande

NorDan Sverige har i dag tre fabriker för produktion av fönster och dörrar – två i Småland, närmare bestämt i Bor och Kvillsfors, samt en i Tanumshede, där även huvudkontoret är beläget. Enligt Dag Kroslid är verksamhetsidén enkel.

– Vi ska vara ledande – inte nödvändigtvis störst men ledande inom bland annat kvalitet och hållbarhet. Exempelvis fanns vi representerade med våra produkter i Zero Carbon House Project på den stora klimatkonferensen Cop 26 i Glasgow. Det visar hur vi hela tiden strävar efter att ligga i framkant, säger han.

 

Ingemar Skärström monterar spröjs i ett fönster- Foto: Lasse Edwartz
Ingemar Skärström monterar spröjs i ett fönster- Foto: Lasse Edwartz

Därmed inte sagt att det saknas utmaningar som dessutom blivit särskilt tydliga den senaste tiden. Brist på råvaror, höjda priser på komponenter, instabila försörjningskedjor, ökade krav på hållbarhet och digitalisering är några trender som branschen nu måste kunna ta höjd för.

Ledningssystem för kvalitet och miljö

För att få en stabil bas på operativ nivå arbetar NorDan systematiskt med bland annat kvalitet och miljö. Det integrerade ledningssystemet är certifierat av Rise och består av ledningsprocesser för verksamhetsstyrning, huvudprocesser för försäljning, inköp, tillverkning och leverans samt stödprocesser som ger stöd till huvudprocesserna.

Arbetet med ledningssystemet leds av Maria Johansson, kvalitets- och hållbarhetssamordnare, samt Jörgen Olsson, kvalitets- och hållbarhetschef.

Jörgen Olsson, Kvalitets och hållbarhetschef. Foto: Lasse Edwartz
Jörgen Olsson, Kvalitets och hållbarhetschef. Foto: Lasse Edwartz

– Alla medarbetare har tillgång till vårt digitala ledningssystem, där senaste versionen av alla processbeskrivningar, policies, organisationsscheman, rutiner, instruktioner och blanketter finns samlade. Öppenheten och insynen är A och O för medarbetarnas delaktighet, betonar Jörgen Olsson.

Lean-baserat produktionssystem

Sedan 2013 använder dessutom de tre svenska fabrikerna koncernens eget lean-baserade produktionssystem – NorDan Production System. Systemet har fokus på kvalitet, underhåll, produktionsflöde, organisation, standardisering och HMS (hälsa, miljö och säkerhet).

– Det som är lite unikt är att vi inte delar på kvalitets- och produktionsledning. Alla kvalitetsrutiner, inklusive HMS, finns nu med i vårt produktionssystem och därmed slipper vi svåra gränsdragningar, till exempel för när en produkt ska anses vara helt ok, säger Dag Kroslid.

I arbetet med produktionssystemet ingår även ett årshjul med mål och strategier, nyckeltal, förbättringsprojekt och avstämning av resultat. En gång om året genomförs en gap-analys, där fabrikerna sinsemellan utvärderar varandra för att sedan utdela brons, silver eller guld beroende på resultat.

– Att få guld är jättesvårt. De svenska fabrikerna har fått silver, vilket ändå är ett bevis för att metoderna implementerats i hela verksamheten, säger Dag Kroslid.

Alla organiserade i team

I arbetet på operativ nivå ingår även teamorganisering som viktigt element. Alla medarbetare är organiserade i team om allt från fem till femton personer som under ledning av en teamledare samlas vid sin teamtavla varje morgon för en genomgång av bland annat HMS, kvalitet, mål för dagen och aktuella aktiviteter.

Syftet är att skapa självstyrande grupper som har stora möjligheter att påverka det dagliga arbetet, inte minst inom ständiga förbättringar.

– Glädjande nog kan vi nu se att förbättringsarbetet är självgående i teamen. Var och en har möjlighet att göra sin röst hörd och komma med idéer som sedan fångas upp och omvandlas till konkreta förbättringsåtgärder på ett systematiskt sätt, förklarar Dag Kroslid.

Behöver inte släcka bränder

Den solida grund som NorDan lagt på operativ nivå med bland annat effektiva produktions- och ledningssystem är i sin tur en förutsättning för att kunna ta mer utmanande steg inom det strategiska området, menar Dag Kroslid.

– Den reflektion vi gjort är att det är lättare att bygga ett starkt strategiskt förhållningssätt om den operativa nivån fungerar. Om man däremot ständigt måste släcka bränder bakom sig så har man ingen chans att ligga i framkant strategiskt. Det är därför vi jobbar så intensivt med ledningssystem, produktionssystem, teamorganisering och riskhantering, säger han.

Fabrikschefen
Ulf Rickardsson i produktutställningen i Tanumshede. Foto: Lasse Edwartz

Ett sådant strategiskt vägval som gjorts har bland annat lett in till en ökad satsning på hållbarhet efter tydliga krav från både kunder och myndigheter. De första signalerna kom för flera år sedan. 2015 deltog man bland annat i NCC:s hållbarhetskonferens, där vikten av hållbara leveranskedjor lyftes fram. Ett år senare antog regeringen en ny lag som innebar att det är obligatoriskt för företag med fler än 250 anställda att årligen rapportera en hållbarhets- och jämställdhetsredovisning.

Pilotföretag för SIQ managementmodell

För att ge ledningen tillgång till ett konkret verktyg i hållbarhetsarbetet blev NorDan medlem av SIQ 2017 och utsågs där till pilotföretag för den nya managementmodell som lanserades 2018. Den nya versionen bygger på samtliga tre dimensioner av hållbarhet – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Den blev även startpunkten för den nya strategi som mejslades fram och som bygger på hållbarhet, kvalitetsledning och lönsam tillväxt.

– Managementmodellen passade oss som hand i handske och ligger nu som ramverk för hållbar framgång. Genom självutvärderingen fick vi återföring av våra starka och svaga sidor, där förbättringsområden identifierades inom bland annat projektbaserad utveckling, organisation, innovation, social hållbarhet, digitalisering och kommunikation, förklarar Dag Kroslid.

I arbetet med hållbarhet kom NorDan också i kontakt med FN:s globala hållbarhetsmål, men insåg snabbt det omöjliga i att jobba med samtliga 17 mål. Inledningsvis har man därför valt ut sju hållbarhetsmål grupperade i fyra områden: lokala värden, fokus på människan, resurseffektivisering samt partnerskap.

– Att arbeta med globala målen är inget kundkrav, men ändå ett bra sätt att se på hållbarhet i ett större perspektiv – lokalt, nationellt och globalt, understryker Dag Kroslid.

Först med 3D-printade fönster

Ett stort steg har även tagits inom digitalisering och 2018 antogs företagets egen digitaliseringsstrategi ecoDigital ready. En viktig del av strategin har varit att genomföra och lyfta fram konkreta förbättringsprojekt som i många fall kopplar ihop digitalisering och hållbarhet.

NorDan är till exempel först i världen med 3D-printade fönster i biokompositmaterial, som utvecklats i samarbete med Stora Enso och maskinleverantören BLB. En printer finns än så länge installerad i fabriken i Bor och används för produktion av runda och halvrunda fönsterkarmar.

– Men planer finns på att utveckla tekniken både med flera printrar och flera produkter. Ju mer komplexa geometrier, desto större potential ser vi med tekniken, säger Dag Kroslid.

De 3D-printade fönstren har fått stor uppmärksamhet och bland annat belönats med utmärkelsen Quality Innovation Award både nationellt och internationellt.

Helena Sjölin, Inköpschef. Foto: Lasse Edwartz
Helena Sjölin, Inköpschef. Foto: Lasse Edwartz

– Innovationsprocessen har gett oss massor med lärdomar. Vi hade ett tydligt mål, men visste inte vägen dit. Därför använde vi ett agilt arbetssätt, bestående av korta delprojekt, så kallade sprintar, och täta uppföljningar, förklarar inköpschef Helena Sjölin.

Fokus på cirkulära flöden

Nästa stora projekt inom hållbarhet har fokus på cirkulära flöden. I fabriken i Kvillsfors har en yta avsatts för återanvändning av begagnade fönster genom att dela upp dem i fraktioner för bland annat glas, trä och metall.

– Problemet är att avfall fortfarande är för billigt i Sverige. Det gör att återvinning på ett bättre sätt ännu inte är lönsamt. Men det kommer förhoppningsvis att förändras, säger Dag Kroslid.

Sedan flera år tillbaka är NorDan inne i ett stort förändrings- och

Ulf Rickardsson, Fabrikschef. Foto: Lasse Edwartz
Ulf Rickardsson, Fabrikschef. Foto: Lasse Edwartz

förbättringsarbete som fortfarande pågår på både det operativa och strategiska planet. Stora investeringar har genomförts och mycket arbete lagts ned på

medarbetarnas delaktighet.

En av hemligheterna bakom framgångarna är även ledningens engagemang, menar Ulf Rickardsson, fabrikschef i Tanumshede.

– Vi har inte sparat på krutet – vi har alltid gett arbetet fullt stöd och vågat lita på att kvalitetsledning, hållbarhet och digitalisering är den enda rätta vägen framåt, sammanfattar han.

NorDans steg mot ett strategiskt arbetssätt.

  1. Identifiera områden för strategiska satsningar.
  2. Bygg upp en solid bas på operativ nivå med produktions- och ledningssystem.
  3. Säkra ledningens engagemang.
  4. Skapa självstyrande team med stora möjligheter att påverka.
  5. Etablera långsiktiga samarbeten med kunder och leverantörer.
  6. Kommunicera strategiska arbetet – internt och externt.
  7. Fira framgångar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.