Chefer som får agera vaktmästare och it-support

Ledarskap Chefer i kvinnodominerade områden har sämre förutsättningar att göra sitt jobb än kollegor i mansdominerade områden, visar en ny rapport från Ledarna. Cheferna får dessutom ofta utföra arbetsuppgifter som ligger utanför chefsuppdraget, som till exempel att fixa krånglande datorer.

Chefer som får agera vaktmästare och it-support
Foto: Stock Adobe.

Rapporten ”Lönlöst att få det att fungera?” är baserad på uppgifter från Ledarnas löneenkät 2019 och har till syfte att bland annat undersöka hur vanligt förekommande det är med illegitima arbetsuppgifter, det vill säga uppgifter som inte tillhör chefers kärnuppgifter.

Cirka 29 000 personer deltog i enkäten, varav nästan 26 000 hade arbetsuppgifter med chefsansvar.

Av rapporten framgår att det finns skillnader mellan olika arbetsområden beroende på om de flesta chefer som jobbar där är män eller kvinnor eller om det är ungefär lika vanligt med chefer av båda könen.

Bakvända förutsättningar

Jämfört med chefer i mansdominerade områden har chefer i kvinnodominerade områden betydligt större medarbetargrupper och fler arbetsuppgifter som ligger utanför chefsuppdraget – samtidigt som de får lägre lön. Detta trots att de generellt har en högre utbildningsnivå.

– Våra 8 000 chefer i vård och omsorg har snarare bakvända och orimliga förutsättningar. Istället för färre medarbetare har de fler och istället för att ha tillgång till fler stödfunktioner har de färre, kommenterar Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller.

60 procent av cheferna som är verksamma inom till exempel vård och omsorg har i dag också arbetsuppgifter som de inte skulle behöva utföra om verksamheten var bättre organiserad. Det kan handla om allt från att laga sängar, fixa krånglande datorer och skrivare till att administrera onödig administration.

Pandemin tydliggör

– I pandemin har det blivit extra tydligt att det inte är rimligt att chefer i vård och omsorg agerar it-support och vaktmästare – dessutom till lägre lön jämfört med många andra arbetsområden. Ska vi klara chefsförsörjningen till välfärden när krisen är över måste förutsättningarna börja förändras nu, säger Anna Thoursie, chefsekonom på Ledarna, som sammanställt rapporten.

Andreas Miller varnar för att målsättningarna om en utvecklad välfärd misslyckas om man inte satsar på ledarskapet.

– Verksamheterna blir ineffektiva och resurserna används felaktigt. Ytterst riskerar detta att leda till att medarbetare, brukare och patienter utsätts för onödiga risker, säger han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.