Därför borde du jobba utomhus i dag!

Arbetsmiljö I dag är det "outdoor office day", internationella utomhuskontorets dag. Bra idé! Att jobba utomhus ger ökad kreativitet, sänkta stressnivåer, effektivare återhämtning och – inte minst – friskare medarbetare.

Därför borde du jobba utomhus i dag!
Att jobba utomhus har positiva hälsoaspekter. Foto: Adobe Stock

Smarta telefoner, trådlös uppkoppling och bärbara datorer skapar flexibilitet och gränslöshet. Då lyfts ofta farhågorna upp: tänk om chefen mejlar på kvällen, måste jag svara då? Men det finns ju tydliga uppsidor också. Som att kontorsarbetaren kan jobba utomhus!

Vid Mälardalens universitet finns flera forskare som fokuserar just på hur vi som människor påverkas av att jobba utomhus. Och det finns flera faktorer som pekar på att den som kan skulle vinna på att förlägga åtminstone 20 minuter av sin arbetstid någonstans där det finns lite grönska. Även urbana grönområden visar sig nämligen ha positiva effekter på vår hälsa.

I diskussionen om aktivitetsbaserade kontor kan alltså även utomhusaspekten vägas in.

Men passa i alla fall på i dag, på internationella utomhuskontorets dag (och låt oss hoppas att det inte regnar!).

3 vinster med att flytta ut kontoret

  1. Ökad variation och fysisk aktivitet i kontorsarbetet, vilket annars är rätt så stillasittande och monotont arbete.
  2. Snabbare återhämtning från stress och belastningar under arbetsdagen.
  3. Ökat intag av dagsljus som är viktigt för din vakenhet och sömn, särskilt under den mörka årstiden
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.