Digitalt stöd hjälper elever lösa matteproblem på egen hand

Forskning Ny forskning från Umeå Universitet visar hur elever själva kan ta ansvar när de fastnat i matematisk problemlösning. Med hjälp av digital återkoppling får de tips på strategier och verktyg för att ta sig vidare.

Digitalt stöd hjälper elever lösa matteproblem på egen hand
Foto: Adobe Stock

Att lära sig matematik handlar inte bara om att memorera matematiska metoder. För att lösa matematiska problem krävs också att eleverna delvis skapar sina egna metoder. För att kunna göra detta behövs vägledning när svårigheter uppstår. I sin avhandling visar Sharmin Söderström hur problemlösningsprocessen kan överlåtas till eleverna, men för att stödja eleverna måste man först diagnostisera vad det faktiskt handlar om för matematisk svårighet. Först därefter är det möjligt att ge relevant återkoppling.

Sharmin Söderström. Foto: Hans Karlsson

– I det här fallet handlar återkopplingen inte om att förklara matematiken utan om att tänka vidare kring vilka sätt och verktyg som kan användas för att fortsätta processen, säger Sharmin Söderström, doktorand vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik och Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik, i ett pressmeddelande.

Komplement till lärarens roll

Avhandlingen bidrar med konkreta exempel på hur eleverna själva kan ta ansvar för problemlösningsprocessen. Ett sätt är att digitalt få återkoppling, som inte direkt handlar om matematiken och olika metoder, utan i stället om hur man kan analysera vad som gör att man inte kommer vidare och vilka generella strategier och verktyg man kan använda sig av för att fortsätta lösa uppgiften.

– Det betyder inte att lärarens roll bör ersättas med en datormiljö, snarare att datorstöd kan användas som ett komplement. När lärare planerar lektioner och väljer undervisningsmetoder kan de välja att ta med det här sättet att ge återkoppling. Speciellt kan detta göras om man vill stärka elevernas egna matematiska resonemang, säger Sharmin Söderström.

Läs avhandlingen här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.