Skolor saknar riktlinjer för AI-användning

AI Få studenter på universitet eller högskola känner till om lärosätet har riktlinjer för AI-användning. Det visar en färsk Novus-undersökning som Akavia har beställt.

Skolor saknar riktlinjer för AI-användning
Foto: StockAdobe

Bara en av tio studenter som svarat på undersökningen uppger att lärosätet har en policy eller riktlinjer för hur studenterna får använda sig av AI. Var fjärde elev svarar nej och 66 procent uppger att de inte vet om lärosätet har en policy eller riktlinjer för användade av AI-tjänster så som ChatGPT.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

ChatGPT, Midjourney och Dall-E har fått stor uppmärksamhet och spridning de senaste månaderna, men ett informationsunderlag om vad som räknas som fusk kopplat till AI-tjänsten har inte utvecklats i samma tak. Samtidigt har flera studenter på svenska lärosäten avslöjats med att använda just ChatGPT på ett otillbörligt sätt.

Fakta

Har AI ändrat formerna för examinationer?

  • Åtta procent uppger att det egna lärosätet har ändrat formerna för examinationer som en följd av utvecklingen av AI-verktyg som ChatGPT
  • 54 procent svar nej
  • 38 procent svarar att de inte vet

– AI är en snabbt växande del av vårt arbetsliv. Det är naturligt att studenter lär sig att använda verktygen redan under sina studier. Samtidigt är det viktigt att det finns tydliga riktlinjer på universitet och högskolor så att studenterna vet hur de får använda sig av AI-verktygen, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar att få lärosäten än så länge verkar ha förändrat sina examinationsformer som en följd av utvecklingen av generativa AI-verktyg. De vanligaste förändringarna är att examinationerna har utvecklats och förändrats för att försvåra fusk och att alla hemtentor nu genomförs som salstentor. Totalt intervjuades 1001 studenter vid universitet och högskola mellan den 20 mars och fjärde april 2023. Svarsfrekvensen uppgick till 54 procent.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.