Fler äldre än yngre vill driva företag

Småföretag Många svenska företag drivs av äldre. Enligt statistik från SCB och Småföretagarnas Riksförbund är det vanligare att pensionärer driver företag än personer under 30 år.

Fler äldre än yngre vill driva företag

Sverige står inför en stor utmaning med en åldrande företagarkår, konstaterar Lars Strömberg, egenföretagare och förbundssekreterare i Småföretagarnas Riksförbund:

– Problemet är inte de äldre som driver företag – de sitter ofta inne med mycket värdefull kunskap och erfarenhet. Bekymret är snarare att så få unga vill driva företag, säger han.

Att många av landets företagare är äldre har många förklaringar. Bland annat beror det på att många pensionärer efter avslutad yrkeskarriär väljer att starta företag för att dryga ut pensionen eller som en hobby för att hålla sig sysselsatta.

Det kan också ha att göra med att det helt enkelt inte finns någon som kan eller vill ta över företagen när ägaren går i pension.

Yngre vill ha trygghet

Men det stora bekymret är att intresset bland yngre att driva företag har minskat de senaste åren. Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, är det vanligare att pensionärer driver företag än personer under 30 år.

Lars Strömberg menar att trygghetsfaktorn spelar en stor roll. Många yngre tvekar inför de risker som kommer med företagandet.

– Är du i 30 – 40-årsåldern och har familj har du kanske inte möjlighet att vara utan lön en period. Du behöver den trygghet och de förmåner, som till exempel föräldraledighet, semester och sjukersättning, som kommer med en anställning, säger han.

Läs även: Allt färre unga startar eget.

Den skeva åldersstrukturen kan innebära att många företag tvingas lägga ner inom den närmaste tiden och allra värst slår det mot glesbygden. Enligt SCBs statistik och beräkningar som Småföretagarnas Riksförbund gjort är till exempel 70 procent av företagarna i mellersta Norrland över 50 år. Fyra av tio har redan passerat pensionsåldern.

Lars Strömberg ser en risk att många av dagens företag inte kommer att få nya ägare och därmed försvinner nyttiga verksamheter från orten. För att locka fler unga att söka sig till företagandet håller nu Småföretagarnas Riksförbund på att ta fram ett trygghetspaket för unga företagare.

– Det innehåller bland annat en personlig mentor, rådgivning, ekonomisystem och trygga försäkringar de första två åren. Vi tror verkligen på att ökad trygghet för företagare är rätt väg att gå. Då kommer fler att få upp ögonen och våga satsa, säger han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.