Ge projektet liv med ett skiftat perspektiv – ”Komplexiteten kommer knacka dig på axeln”

Förbättringsarbete Handlingskraft i alla ära, men vissa moment måste få ta tid – annars riskerar vi både kompetenstapp och onödiga konflikter. Det menar Thomas Jordan, expert på perspektivmedvetenhet.

Ge projektet liv med ett skiftat perspektiv – ”Komplexiteten kommer knacka dig på axeln”
Thomas Jordan.

Thomas Jordan är tidigare lektor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har ända sedan 80-talet varit intresserad av kunskapsområdet vuxenutveckling, vars teoribildningar till stor del handlar om att lära sig att se situationer från flera olika perspektiv.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Men jag är inte psykolog, jag är samhällsvetare och har forskat om metoder för komplexa samhällsfrågor. När man intresserar sig för komplexa processer ser man snart att ju fler aktörer desto större komplexitet. Och även om alla perspektiv och antaganden i en situation kan uppfattas som väldigt rimliga blir det ändå en utmaning om de är väldigt olika, säger han.

Enligt Thomas Jordan är det lättare sagt än gjort att försöka förstå sina samarbetspartners, teammedlemmars eller chefers incitament och motivation. Man kan ofta ha ambitionen att tänka brett, men tappa bort sig på vägen.

– Det handlar om att skapa ett genuint intresse för hur den andra personens inre logik ser ut, för att slippa hamna i helt onödiga låsningar. Om man väl uppbådar det intresset kan man ganska snabbt dra stor nytta av ha olika uppfattningar om saker, säger han.

Gör avvägningen till en vana

Bortsett från det som är självskrivet; att flera sorters perspektiv ofta leder till fler erfarenheter och därmed ett bredare kunskapsunderlag inom en organisation, skapar en stark perspektivmedvetenhet också ett bättre klimat bland medarbetarna.

Han har sällan upplevt att företag och organisationer vänder sig emot att bredda perspektiven. Det man faller på är tidsbrist, och att perspektivprövningar inte prioriteras särskilt högt i tider av kris.

–  Även om man har förmågan att sätta sig in i andras perspektiv och provtänka med dessa, så blir man lätt helt upptagen av de uppgifter man har huvudansvar för, säger han.

Thomas Jordan tror att nyckeln ligger i att mer frekvent väga nyttan av perspektivprövningar.

–  Det finns uppgifter och situationer där det är rent avgörande att vi vänder och vrider på ett problem, för att vi får allvarliga konsekvenser om vi inte tar in alla tänkbara perspektiv – och så finns det situationer där det är mindre befogat. Men den avvägningen måste vi åtminstone ta oss tid till, säger han.

Beroende på vilken typ av verksamhet man driver är det också mer eller mindre viktigt att kunna skifta fokus, och ”ta av sig sina egna glasögon” under en viss typ av projekt. Om arbetar med personer och grupper där det kan finnas olika inställningar till en uppgift och där man behöver skapa en samsyn kring processen, då är det avgörande.

Men även på ett vardagligt plan innebär en viss grad av perspektivmedvetenhet en väldigt stor skillnad i hur vi mottar information förklarar Jordan.

–  Om man kan lyssna helt förutsättningslöst på olika åsikter utan att gå i försvar kan man också lättare sålla ut det som är väsentligt, i stället för att gå miste om värdefull information. Ofta finner man att ens arbete blir mer värdefullt om man lägger lite tid på att integrera flera olika synsätt och perspektiv, säger han.

Stressande kultur premieras

Utöver tid- och resursbrist som hinder för perspektivprövning, tror Thomas Jordan att en bov i dramat är handlingskraft. Det vill säga fel form av handlingskraft.

–  I samhället idag premieras ofta en organisationskultur som gör gällande att man inte ska hålla på och snacka så himla mycket hela tiden – ”nu måste vi gå till beslut, nu ska det bli verkstad” för att känna att man är effektiv. Ibland står den mentaliteten i vägen för en fördjupad analys av utfall och konsekvenser, säger han.

Bortsett från att ta ett steg tillbaka och göra en ordentlig analys av ett problem eller en uppgift innan man kastar sig in i åtgärdsplanen, tror Thomas Jordan att vi måste våga acceptera komplexitet på en bredare front.

– Vår omvärld kommer inte att bli mindre komplicerad framöver – tvärtom. Komplexiteten kommer att knacka dig på axeln om du försöker att inte låtsas om den, därför är det bättre att ha med den i beräkningen redan från början.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.