Här finns de mest engagerade medarbetarna

Engagemang Ledningsgruppens arbete samt bra internkommunikation är några av nycklarna för dem som skapat mest engagemang bland medarbetarna. Det visar en ny undersökning som bygger på data från företagens egna medarbetarundersökningar.

Här finns de mest engagerade medarbetarna
Piab AB som tillverkar vakuum-lösningar har de mest engagerade medarbetarna.

Det är undersökningsföretaget Brilliant Future som samlat från svar från medarbetarundersökningar de gjort på 150 företaget där totalt 240 000 medarbetare svarat. Branscherna i fokus är bygg och tillverkning samt service och tjänster.

Insamlingen av data har skett under 2019 och visar tre områden där flera av de företagen som toppar listan utmärker sig i relation till de andra företag som deltagit i kartläggningen:

Ledningsgrupperna har lyckats skapa större förtroende

Toppbolagens medarbetare upplever 30 procent högre förtroende för företagets ledningsgrupp än medarbetarna i de resterande bolagen i kartläggningen

Ledningsgrupperna är bättre på att kommunicera internt

Toppbolagens medarbetare upplever att företagets ledningsgrupp är 27 procent bättre på internkommunikation än vad medarbetarna i de resterande bolagen i kartläggningen upplever

Företagets värderingar genomsyrar företaget i mycket högre utsträckning

Toppbolagens medarbetare upplever att värderingarna genomsyrar företaget 23 procent mer än vad medarbetarna i de resterande bolagen i kartläggningen upplever.

Andreas Ferm.

Andreas Ferm är vd på Brilliant Future och menar att över tid har undersökningarna gett insikter om att engagerade medarbetare skapar både lojala kunder och påverkar resultatet på sista raden.

– Ledningsgrupper som har lyckats skapa fint förtroende, de som har lyckats bra med sin internkommunikation och de som lever som de lär. De är gemensamt för verksamheterna som skapat fina förutsättningar för sina medarbetare att frigöra sin potential, säger Andreas Ferm, vd på Brilliant Future i en kommentar.

 

Företagen med de mest engagerade medarbetarna in sin bransch:

Bygg- och tillverkningsorganisationer

 1. Piab
 2. Bonava
 3. Stora Enso
 4. Husqvarna
 5. Nord-Lock

Serviceorganisationer

 1. Skandia Fastigheter
 2. Vasakronan
 3. Autohuset Vestergaard
 4. Bilia
 5. Burlin Motor

Tjänsteorganisationer

 1. Academic Work
 2. NCAB
 3. Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
 4. Länsförsäkringar Mäklarservice
 5. Länsförsäkringar Skaraborg
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.