Kompetensbristen inom FoU hotar svensk konkurrenskraft

Forskning Sverige betraktas som en av världens ledande forskningsnationer. Men kompetensbristen inom FoU utmålas i IVAs senaste FoU-barometer som ett stort hot mot svensk konkurrenskraft. Störst är utmaningarna inom framtidsbranscher som ai, digitalisering, grön teknik och elektrifiering.

Kompetensbristen inom FoU hotar svensk konkurrenskraft
Inom framtidsbranscher som grön teknik är kompetensbristen särskilt stor. Foto: Åsa Bäcklin.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) publicerar varje år sin FoU-barometer som pejlar det svenska klimatet för forskning och utveckling. Årets undersökning bygger på intervjuer med 100 FoU-chefer, varav tio djupintervjuats. Tillsammans har företagen i undersökningen cirka 56 000 FoU-anställda, vilket motsvarar 74 procent av alla FoU-anställda i näringslivet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Lärosätena för långsamma

I likhet med tidigare visar resultatet att tillgången till kompetens är den klart viktigaste faktorn för näringslivets FoU. Men bara 10 procent av FoU-cheferna ger Sverige högsta betyg när det gäller kompetenstillgång.

Andelen företag som uppger att det blivit ”svårare” eller ”mycket svårare” att hitta FoU-personal har ökat med 5 procentenheter till 43 procent jämfört med förra årets undersökning.

Tuula Teeri, vd IVA.
Foto: Elin Vinger Elliot.

– Det är en oroande utveckling att svårigheterna för företag att hitta personal med spetskompetens inom forskning och utveckling ökar. En vanlig kritik från FoU-chefer är att lärosätena är för långsamma med att förändra utbildningsutbudet, säger Tuula Teeri, vd på IVA i en kommentar.

Gradvis försämring

Majoriteten av FoU-cheferna – 68 procent – tycker ändå att förhållandena för att bedriva FoU i Sverige är ”bra” eller ”mycket bra”. Samtidigt har det skett en gradvis förskjutning åt det sämre hållet. Förra året svarade 13 procent att det svenska FoU-klimatet är ”mycket bra”, vilket i årets undersökning sjunkit till 8 procent. Totalt svarar 6 procent att förhållandena är ”dåliga”, en ökning med 4 procentenheter jämfört med förra året.

Bara 15 procent tycker att förhållandena blivit ”bättre” eller ”mycket bättre” under de senaste fem åren. Förra året var motsvarande siffra 25 procent.

Under de närmaste fem åren planerar 65 procent av företagen att öka sin FoU, men endast 56 procent kommer att ske i Sverige.

Tre förslag

Vad behöver då göras för att Sverige ska bli mer attraktivt för FoU-investeringar? I undersökningen lyfter FoU-cheferna fram flera förslag på åtgärder:

  • Stärk samarbetet med lärosätena. För att sänka trösklarna och underlätta samarbete krävs bland annat mer offentlig medfinansiering.
  • Förläng expertskatten. Skatterabatten pekas ut som ett viktigt instrument för att locka utländska talanger.
  • Inrätta en nationell CTO (Chief Technology Officer). Sverige behöver en tydligare strategi för hur landet ska behålla sin framskjutna position inom FoU. Flera FoU-chefer exemplifierar med 1990-talets hem-pc-reform och efterlyser en liknande statlig satsning inom exempelvis digitalisering.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.