Konkret och levande om lusten att lära

Förbättringsarbete Krav på uppföljning, tester och dokumentation går stick i stäv med den metodik som Alingsås kommun praktiserar inom skolan. Här lyfter de fram sina egna goda exempel som handlar om att fånga lusten till lärande.

Konkret och levande om lusten att lära

Anta att det finns en glöd hos alla oavsett bakgrund och tillhörighet – att alla upplever lika värde, känner sig unika och har ett nyfiket utforskande förhållningssätt. Hur kan en sådan lärandemiljö skapas där både elever och personal växer och utvecklas?

Rätt förutsättningar måste skapas för att fånga lusten att lära menar författarna Kicki Oljemark och Rachel Törnell. Avgörande komponenter för detta är genuint uppskattande förhållningssätt och människosyn; detta genererar energi. Trygghet, respekt och tillit skapas därigenom – för det vi uppmärksammar växer! Det sunda måste dominera för lärande och lust kan aldrig kontrolleras eller styras.

Boken bygger på det goda exemplet med Barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås. De förhållningssätt och arbetsmetoder som man har använt sig av de senaste tio åren på förskolor och skolor i Alingsås belyses med konkreta exempel. Hur goda berättelser börjar spridas och skapa nyfikenhet och intresse. Där problem och utmaningar ses med ett framåtblickande fokus. Ledarskapets betydelse ges särskild tyngd. Där gäller det att vara öppen för olika perspektiv, se detta som en resurs och att samskapa menar de båda författarna.

Reflekterande tekniker – läs mer på nästa sida 

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.