Lärande och innovationskultur på agendan

Kvalitetsmagasinet Live Hur ser vi både helheten och detaljerna? Hur utvecklar man kvalitetsarbetet i den hisnande hastighet som digitaliseringen ibland kan kräva? Hur ser en företagskultur som gynnar innovation ut?
Det var frågor som diskuterades då Kvalitetsmagasinet Live åter samlade deltagare till en digital konferens.

Lärande och innovationskultur på agendan
Ett öppet klimat ger en mer innovativ företagskultur, enligt Leif Denti.

Förutom föreläsare med olika erfarenhet av kvalitetsarbete bjöds sedvanligt på både mingel och utställningsmontrar, allt digitalt och smittfritt.

Anna Nilsson Ehle, ordförande SIQ.
Anna Nilsson Ehle, ordförande SIQ.

Inledde gjorde Anna Nilsson Ehle, styrelseordförande i bland annat SIQ och Vinnova, och talade om vikten av att se både skogen och träden i kvalitetsarbetet – liksom att vara både otålig och ha tålamod. Hon lyfte också fram hållbarhetens växande roll i kvalitetsarbetet.

– Jag är säker på att vårt oerhörda resursslöseri med planetens resurser kommer att framstå som fullständigt obegripligt år 2050, eller redan 2030, sa hon.

Ingela Gullberg, Academedia.
Ingela Gullberg, Academedia.

Ingela Gullberg, kvalitetschef på friskolekoncernen Academedia talade om svårigheten att mäta kvalitet i skolan, och hur företaget har satt upp sina egna kvalitetsmål i brist på nationella sådana.

Agilt ledarskap

Ulf Gustavsson, generalsekreterare för EOQ – European Organization for Quality, talade om vikten av att snabbt kunna ändra sitt utvecklingsarbete i en digital verklighet. Betydelsen av ett agilt ledarskap är stort i en omvärld som förändras snabbt.

Ulf Gustavsson, EOQ.
Ulf Gustavsson, EOQ.

– Du måste kunna lära dig samtidigt som du genomför, sa han.

Nina Ström, kvalitetschef på Fagerhults belysning, gav några exempel på hur hennes företag arbetar med att visualisera kvalitetsarbetet för medarbetarna. Det handlar om att det ska bli synligt var företagets problem finns och skapa ett engagemang att vara med och förbättra resultatet.

Pepp att lyfta varandra

Kenth Åkerman, ledarskapsexpert, peppade sedan deltagarna med hur vi alla kan lyfta varandra och få en god teamkänsla på arbetet.

För förändringsprocesser – som ibland kan kännas hotande för vissa medarbetare – var hans råd att ändra hur man som ledare kommunicerar. ”Börja inte med att kommunicera de fem procent av verksamheten som ska förändras – börja med de 95 procent som förblir som det varit”.

Via lunchmingel och en tävling bland utställarna gick konferensen sedan vidare in i olika spårval. Den här gången var de teman deltagarna fick fördjupa sig i ”Kvalitet och verktyg”, ”Så jobbar vi med vår förbättringskultur: case” och ”Verksamhetsutveckling med resultat”.

Catharina Byström, moderator och Jeffrey Liker, professor Michigan University.

Vetenskapligt tänkande och kultur för kreativitet

Jeffrey Liker berättade på eftermiddagen om hur och varför han uppdaterat sin kvalitetsklassiker, boken The Toyota Way, som i sin nya upplaga fokuserar mer på vetenskapligt tänkande än på att implementera verktyg. Leif Denti, Fil Dr i psykologi och lektor, Göteborgs universitet, avslutade dagen med tips kring kultur och struktur för att medarbetare ska bli mer kreativa och innovativa.

– Allra viktigast för att gynna innovation är tillit – att den finns i kulturen; att man får göra fel. En ”nollfelskultur” kväver medarbetarnas idéer.

En konstruktiv debatt, tid och frihet för medarbetarna och en lättsam stämning – är andra nycklar till kreativitet och innovationer som Leif Denti lyfte fram.

Fler artiklar om talarna:

 

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.