Så omvandlar du osäkerheten till kreativitet

Arbetssätt I osäkra tider skapar en bra ledare trygghet så att medarbetarna vågar ge sig ut på främmande vatten. Då kan medarbetarnas osäkerhet omvandlas till kreativitet och ge nya smarta lösningar. Det menar innovationspsykologen Leif Denti som myntat begreppet ”tookigt". Han ger 5 tips på hur man går från osäkerhet till kreativitet.

Så omvandlar du osäkerheten till kreativitet
I en osäker värld lotsar en bra ledare medarbetarna genom känslozonerna. Bild Adobe Stock.

Mycket vilar på ledarskapet och på rätt arbetssätt. Ett bra team är nödvändigt för att medarbetare ska prestera på topp men också att förstå vilka skeden som de flesta människor genomgår i en utvecklingsprocess, något som forskarna kallar för känslozoner.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

2015 myntade Leif Denti, universitetslektor och innovationspsykolog vid Göteborgs universitet, begreppet ”tookig” som akronym för den osäkerhet som många organisationer upplever.

Fakta

Det står TOOKIG för:

 • Tvetydig
 • Obekväm
 • Omvälvande
 • Komplex
 • Instabil
 • Gåtfull

Nu är han bokaktuell med ”Tookig – att leda i osäkerhet” som han skrivit tillsammans med Mariah ben Salem Dynehäll, vd för Drivhuset i Göteborg, och som ger insikter i hur man ska leda människor i osäkra projekt.
– Stora jordmassor är i rörelse. Internet och sociala medier har gett upphov till snabbt förändrade konsumtionsmönster, vilket ställer nya krav på innovationsarbetet, säger han.

Loopmetoden

Därför krävs ett annat arbetssätt än det traditionella med ett utifrån-och-inperspektiv – ett agilt förhållningssätt där man ständigt interagerar med omvärlden och kunden är ständigt närvarande i utvecklingsprocessen.Det innebär också att den traditionella målstyrningen med tydliga handlingsplaner måste ge vika för ett mer utforskande och snabbrörligt arbetssätt.

Leif Denti, universitetslektor och innovationspsykolog vid Göteborgs universitet, myntade begreppet ”tookig” som akronym för den osäkerhet som många organisationer upplever.Foto Hampus Apelqvist.
Leif Denti, universitetslektor och innovationspsykolog vid Göteborgs universitet, myntade begreppet ”tookig” som akronym för den osäkerhet som många organisationer upplever.Foto Hampus Apelqvist.

I boken lyfter författarna fram den så kallade loopmetoden som ett sätt att arbeta agilt. Loopmetoden har utvecklats av Mariah ben Salem Dynehäll och innebär att man arbetar nära användarna med återkoppling under hela innovationsarbetet. Ny information inhämtas redan i inledningsskedet och därefter konsekvent genom hela processen för att man snabbt ska kunna ändra riktning och göra tvära kast, så kallade pivoter, om så behövs.

– Chefen har en nyckelroll. Tricket är att kunna släppa på prestigen och våga visa på sin egen osäkerhet samtidigt som man inger trygghet för att medarbetarna ska våga ge sig ut på okända vatten. Ledaren är ingen hjälte som har svar på alla frågor, utan det är tillsammans med medarbetarna som man ska söka svar på alla obesvarade frågor genom interaktion med användarna, säger han.

Mix av kompetenser

En viktig faktor för att medarbetarna ska kunna prestera på topp är att teamet har rätt sammansättning. Enligt forskarnas teorier om gruppdynamik fungerar en grupp som bäst med sex – åtta personer.

– Mixen av kompetenser är oerhört avgörande – den ska vara så bred som möjligt. Om kompetenser överlappas eller någon kompetens saknas finns risk att man missar väsentliga saker, säger Leif Denti.

Fakta

De 4 känslozonerna i utvecklingsprocesser

 1. Komfortzoonen
 2. Uttråkningszonen
 3. Frustrationszonen
 4. Utvecklingszonen

En naturlig reaktion i tider av osäkerhet är att människor söker sig till trygga och invanda slentrianlösningar. I boken använder Leif Denti och Mariah ben Salem Dynehäll en modell som beskriver vilka skeden som människor genomgår i de flesta utvecklingsprocesser. Modellen består av fyra känslozoner – komfortzonen, uttråkningszonen, frustrationszonen och utvecklingszonen.

Utvecklingszonen

Som chef gäller det att ge medarbetarna hjälp till självhjälp att så snabbt som möjligt komma ur komfortzonen i riktning mot utvecklingszonen, betonar Leif Denti.
– Det är i utvecklingszonen som medarbetarna är som mest kreativa och utvecklar sina idéer baserat på befintliga resurser, loopar mot målgruppen, förändrar riktning och testar relevansen i sina idéer.

Därför gäller det att som ledare hitta rätt balans av stöd och utmaningar genom att bekräfta framsteg, coacha och tillhandahålla konkreta verktyg för att medarbetarna ska stanna kvar där så länge som möjligt. Först när trösklarna sänks och tryggheten ökar vågar människor utmana sig själva, menar han.

– På så sätt kan en rimlig nivå av osäkerhet omvandlas till kreativitet tack vare att den ökar människors uppmärksamhet och känslomässiga engagemang. Människors inre motivation ökar när de upplever handlingsutrymme, utvecklingsmöjligheter och stödjande relationer.

Enligt Leif Denti har den ”tookiga” världen kommit för att stanna, vilket ställer krav på annorlunda arbetssätt och ett nytt ledarskap. Det går inte längre att använda gammaldags principer som bygger på att framtiden är linjär och förutsägbar.

– Allt får kortare livscykler – både produkter och affärsmodeller. De mest framgångsrika organisationerna klarar av att fokusera på både den befintliga affären och innovation, sammanfattar Leif Denti.

5 tips för att omvandla osäkerheten till kreativitet.

 1. Grunda ditt innovationsarbete på ett utifrån-och-inperspektiv.
 2. Arbeta agilt och interagera med din tilltänkta målgrupp under hela processen.
 3. Lämna din roll som allvetande ledare och släpp fram teamet.
 4. Var noga med teamsammansättningen så att alla kompetenser finns på plats.
 5. Ge medarbetarna rätt balans av stöd och utmaningar för att komma in i den kreativa utvecklingszonen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.