nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Vesna Jovic, vd SKL.

Maskiner och robotar kan inte fatta beslut

I många kommuner pågår ett intensivt utvecklingsarbete för att digitalisera olika rutiner och effektivisera beslutsprocessen. Men att helt överlåta beslutanderätten till en maskin eller en robot är inte möjligt med dagens lagstiftning, konstaterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i en promemoria.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar, inte minst när det gäller kompetensförsörjningen. För att kunna minska rekryteringsbehoven och ge medarbetarna större möjligheter att fokusera på användarna av tjänsterna pågår ett intensivt arbete för att automatisera olika rutiner.

– Digitaliseringen innebär stora möjligheter. Samtidigt är det viktigt att utvecklingen sker med respekt för den enskilde och rådande regelverk, säger Vesna Jovic, vd för SKL.

SKL har tagit fram ett stöd till medlemmarna med en juridisk genomgång av det aktuella rättsläget när det gäller automatiserat beslutsfattande.

En slutsats är att en nämnd inte kan delegera beslutanderätten till ett helt automatiserat förfarande där en maskin eller en robot fattar beslutet, alltså utan att en människa deltar. Däremot är det möjligt med ett automatiserat beslutsstöd innan själva beslutet. Det kan exempelvis göras genom att en och samma handläggare, som fått delegation att fatta beslut i ett visst ärende, samtidigt godkänner alla beslut som föreslagits av maskinen eller roboten under en och samma dag. Det innebär rent formellt att delegaten står bakom alla besluten.

– En ändring i kommunallagen vore önskvärd och är förmodligen nödvändig för att göra det tydligt att automatiserat beslutsfattande kan användas som en bland andra beslutsformer även i den kommunala förvaltningen, säger Vesna Jovic.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Toppbetyg för redovisningstjänster

När Svenskt Kvalitetsindex nu för första gången undersökt kundnöjdheten för redovisningstjänster får branschen mycket högt betyg av kunderna. De redovisningsbyråer som uttalat arbetar med kvalitet via auktorisation ligger högst i mätningarna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.